NFZ Gdańsk

Oddział NFZ Gdańsk:

ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk

Telefon/fax:

 • tel. 58 75 12 500
 • fax. 58 75 12 516

e-mail: pow@nfz-gdansk.pl

 

 strona www: http://www.nfz-gdansk.pl/

 

Godziny otwarcia NFZ Gdańsk:

 

Poniedziałek 8:00 – 15:45
Wtorek 8:00 – 15:45
Środa 8:00 – 15:45
Czwartek 8:00 – 15:45
Piątek 8:00 – 15:45

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Godziny przyjmowania korespondencji w punkcie podawczym NFZ Gdańsk:

 

Poniedziałek 8:00 – 15:30
Wtorek 8:00 – 15:30
Środa 8:00 – 15:30
Czwartek 8:00 – 15:30
Piątek 8:00 – 15:30

 

Punkt obsługi ubezpieczonych NFZ Gdańsk:

 

ul. Podwale Staromiejskie 69
80-844 Gdańsk

 

Telefon/fax:

 • tel. 58 32 18 635
 • fax. 58 32 18 551

 

e-mail: pow@nfz-gdansk.pl

 

Godziny przyjęć interesantów w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych w NFZ Gdańsk:

 

Poniedziałek 8:00 – 15:45
Wtorek 8:00 – 15:45
Środa 8:00 – 15:45
Czwartek 8:00 – 15:45
Piątek 8:00 – 15:45

Przyjmowanie wniosków na leczenie sanatoryjne w godzinach: 9:00-11:00 oraz 11:45-15:00.

 Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Adres do korespondencji (Kancelaria POW NFZ)

Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk

 

Informacja telefoniczna:

 • 94 34 06 712       – dla telefonów komórkowych (numer ten w 2014 r. zostanie wyłączony)
 • (58) 72 82 998  – dla telefonów stacjonarnych i komórkowych
 • 800 133 773       –  bezpłatna infolinia

 

Od 1 marca 2012 r. pod ww. numerami tel. w godz. 16:00 – 8:00, także w soboty i niedziele będzie można uzyskać informacje:

– o zasadach i miejscach wykonywania świadczeń medycznych (Gdzie się leczyć),
– liczbie osób oczekujących i czasie oczekiwania na świadczenie (Kolejki oczekujących),
– rodzaju dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń oraz otrzymania karty EKUZ (Zdrowie w UE).

 

Szczegółowy wykaz telefonów :

 

ul. Podwale Staromiejskie 69
80-844 Gdańsk

 

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

 • Dział Uprawnień Świadczeniobiorców tel. 58 32 18 571
  • Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
  • Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
  • Opieka Zdrowotna w krajach Unii Europejskiej
 • Dział Skarg i Wniosków Świadczeniobiorców  tel. 58 32 18 626; fax. 58 32 18 628
  • Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
  • Skargi i wnioski
  • Kolejki oczekujących

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego tel. 58 32 18 671

 • Specjaliści działu

Wydział Gospodarki Lekami

 • Programy lekowe i chemioterapia tel. 58 32 18 607; 58 32 18 608
 • Kontrola aptek, ordynacji lekarskich tel. 32 18 609;  58 32 18 610; 58 32 18 611
 • Umowy na wystawianie i realizację recept refundowanych tel. 58 32 18 697
 • Przesyłanie danych o obrocie lekami; Numery recept/ Portal Personelu tel. 58 32 18 605; 32 18 617
 • Uzgodnione zestawienia zbiorcze tel. 58 32 18 602; 58 32 18 585; fax. 32 18 601

 

ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk

 

Dyrektor Oddziału

Tadeusz Jędrzejczyk

tel. 58 75 12 518 sekretariat
e-mail: sekretariat@nfz-gdansk.pl

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Małgorzata Paszkowicz

tel. 58  75 12 522 sekretariat

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Maria Pająk

tel. 58 75 12 664 sekretariat

 

Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

Wiesław Kusio

tel. 58 75 12 780

 

Wydział ds. Służb Mundurowych

  • Specjaliści wydziału 58 75 12 787 sekcja RTM
  • Rzecznik Prasowy tel. 58 75 12 517

 

Wydział Organizacyjny

  • Naczelnik wydziału tel. 58  75 12 588

 

  • Radcy prawni (58) 75 12 514

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

  • Specjaliści wydziału tel. 58 75 12 772; 58 75 12 773

 

Wydział Księgowości

  • Rozliczenia ze świadczeniodawcami tel. 58  75 12 651
  • Rozliczenia z aptekami i hurtowniami farmaceutycznymi tel. 58  75 12 649
  • Rozliczenia z tytułu wystąpień pokontrolnych i windykacji należności, rozliczenia za uprawnionych z UE tel. 58 75 12 731

 

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

 

 

  • Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych
   • Specjaliści działu tel. 58  75 12 644; 58  75 12 646
  • Dział Rozliczania Umów
   • Rozliczenia POZ tel. 58 75 12 641; 58  75 12 655
   • Rozliczenia AOS tel. 58 75 12 642; 58  75 12 665; 58 75 12 667
   • Rozliczenia SZP tel. 58 75 12 641, 58 75 12 642; 58 75 12 643; 58 75 12 655; 58 75 12 665; 58 75 12 667
   • Rozliczenia PSY tel. 58 75 12 643; 58 75 12 667
   • Rozliczenia REH tel. 58 75 12 667
   • Rozliczenia OPD tel. 58 75 12 665
   • Rozliczenia STM tel. 58 75 12 643; 75 12 667
   • Rozliczenia UZD tel. 58 75 12 665
   • Rozliczenia RTM tel. 58 75 12 667
   • Rozliczenia PRO tel. 58 75 12 643
   • Rozliczenia SOK tel. 58 75 12 642

 

Wydział Współpracy Międzynarodowej

  • Zwrot kosztów leczenia poniesionych w krajach UE (58) 75 12 741
  • Rozliczanie formularzy E 125 PL (58) 75 12 740, 742
  • Weryfikacja formularzy E 125 (58) 75 12 744

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  • Dział Kontraktowania Świadczeń
  • Sekcja POZ tel.58 75 12 531; 58 75 12 574; 58 75 12 676; 58 75 12 543
  • Sekcja AOS (specjalistyki) i ASDK tel. 58 75 12 539; 58 75 12 535; 58 75 12 556
  • Sekcja REH, PSY i OPD
   • REH (rehabilitacja) tel. 58 75 12 576
   • PSY (psychiatria) tel. 58 75 637
   • OPD (opieka długoterminowa) tel. 58 75 533
  • Sekcja SZP (SZP i SZP-R), SOK i PRO
   • SZP (szpitale) tel. 58 75 12 527
   • SOK (św. odrębnie kontr.) tel. 58 75 12 537
   • PRO (profilaktyka) tel. 58 75 12 750
   • Sekcja STM tel. 58 75 12 534

 

Sekcja Obsługi Umów, Portali i Słowników

  • Specjaliści tel. 58 75 12 532, -630, -631, -633, -634, -635, -636, -735; fax 58 75-12-632, -736, -737

 

Dział Analiz, Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń

  • Sekcja Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń tel. 58 75 12 564, -565, -569, -661, -679
  • Sekcja Analiz POZ tel. 58  75 12 541; 58 75 12 543; 58 75 12 540; 58 75 12 545; 58 75 12 730
  • Sekcja Analiz Świadczeń tel. 58 75 12 749; 58 75 12 562

 

Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia

  • Specjaliści działu tel. 58 75 12 712

 

Wydział Informatyki

  • Dział Aplikacji
   • Specjaliści działu tel. 58 75 12 563; 58 75 12 573
  • Dział Eksploatacji i Infrastruktury
   • Specjaliści działu tel. 58 75 12 599; 58 75 12 701

 

Wydział Kadr i Szkoleń

  • Specjaliści wydziału tel. 58  75 12 583

 

Placówki wydające Karty EKUZ w województwie pomorskim:

 • Wydawanie kart EKUZ i formularzy E-100

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza

ul. Leśna 10
89-600 Chojnice
tel. 397-46-81
 
 
Godziny otwarcia :

Poniedziałek 8:00 – 15:45
Wtorek 8:00 – 15:45
Środa 8:00 – 15:45
Czwartek 8:00 – 15:45
Piątek 8:00 – 15:45

 

ul. Podwale Staromiejskie 69
80-844 Gdańsk 
tel. 58 321-86-76; fax. 58 321-86-77
 
 
Godziny otwarcia :

Poniedziałek 8:00 – 15:45
Wtorek 8:00 – 15:45
Środa 8:00 – 15:45
Czwartek 8:00 – 15:45
Piątek 8:00 – 15:45
 
 
ul. Śląska 53
81-304 Gdynia
tel. 58 622-64-68
 
 
 
Godziny otwarcia :
 
 
Poniedziałek 8:00 – 15:45
Wtorek 8:00 – 15:45
Środa 8:00 – 15:45
Czwartek 8:00 – 15:45
Piątek 8:00 – 15:45
 
 
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork
tel. 55 273-46-83
 
Godziny otwarcia :

Poniedziałek 8:00 – 15:45
Wtorek 8:00 – 15:45
Środa 8:00 – 15:45
Czwartek 8:00 – 15:45
Piątek 8:00 – 15:45
 

Delegatura w Słupsku

 
ul. Poniatowskiego 4
76-200 Słupsk
tel. 58 321 85 45 
 
 
Godziny otwarcia :

Poniedziałek 8:00 – 15:45
Wtorek 8:00 – 15:45
Środa 8:00 – 15:45
Czwartek 8:00 – 15:45
Piątek 8:00 – 15:45

 

 

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz