Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu, czyli usługę polegająca na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w postaci porad lekarskich, porad pielęgniarki lub położnej udzielanych na odległość na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej pacjent będzie miał możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK) za pomocą, bezpłatnego, udostępnionego przez Narodowy Funduszu Zdrowia, ogólnodostępnego, jednego w skali kraju, numeru telefonu 800-137-200 oraz przy pomocy wideoczatu.


Kontakt taki może zostać nawiązany w dniach i godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 dnia danego do 8:00 dnia następnego oraz w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 dnia danego do 8:00 dnia następnego.


Po skontaktowaniu się pacjenta z TPK pielęgniarka lub położna, po zarejestrowaniu pacjenta i sprawdzeniu jego prawa do świadczeń, będzie przeprowadzała wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta, w wyniku którego może:

  • udzielić porady, w ramach której pacjent może uzyskać e-receptę, a także pozyskać zalecenia co do sposobu postępowania,
  • przekierować pacjenta do lekarza udzielającego poradę,
  • wezwać zespół ratownictwa medycznego, w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego,
  • poinformować pacjenta o potrzebie zgłoszenia się do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej właściwej ze względu na miejsce pobytu/zamieszkania pacjenta,
  • poinformować pacjenta o potrzebie zgłoszenia do swojego lekarza POZ w godzinach pracy POZ w najbliższym dniu roboczym.


Po przekierowaniu pacjenta do lekarza udzielającego poradę, lekarz ten będzie przeprowadzał wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta (w razie konieczności uzupełnia wywiad przeprowadzony przez pielęgniarkę/położną).

Powiązane artykuły