Leczenie w uzdrowisku – jak na nie wyjechać?

Leczenie w uzdrowisku – jak na nie wyjechać?

Pierwszym krokiem, w celu odbycia leczenia w uzdrowisku, jest uzyskanie skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Takie skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz, który kieruje pacjenta na leczenie ma obowiązek przy wystawianiu skierowania dokładnie opisać jego stan zdrowia. Przede wszystkim konieczne jest wyraźne określenie stopnia samodzielności i samoobsługi, a także wypełnienie pola „Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych”. Od lekarza należy uzyskać informację, czy do skierowania należy dołączyć kopie dokumentów. Jeżeli lekarz, wystawiając skierowanie w punkcie III druku wpisze wymagane wyniki badań (morfologii, ob, moczy, EKG, zdjęć…

Więcej...

eWUŚ – czym jest i jak działa?

eWUŚ – czym jest i jak działa?

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, czyli tzw. eWUŚ jest systemem, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane z publicznych środków. System ten dostarcza informacje o aktualnym stanie uprawnień – aktualizacje są codzienne wg danych otrzymanych m.in. z ZUS i KRUS. Od 1 stycznia 2013 r. swoje prawo do skorzystania ze świadczeń potwierdza się w rejestracji danej przychodni. Wystarczy podać numer PESEL oraz potwierdzić tożsamość dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy (dzieci objęte obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacją szkolną)….

Więcej...

Czym jest ZIP i jak uzyskać do niego dostęp?

Czym jest ZIP i jak uzyskać do niego dostęp?

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis, który udostępnia zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu oraz finansowaniu leczenia. Korzystanie z serwisu oraz rejestracja są bezpłatne. Dzięki rejestracji w ZIP można uzyskać: – szybki dostęp do informacji o prawie do świadczeń zdrowotnym (czyli o statusie w eWUŚ), – dostęp do historii leczenia, udzielonych świadczeń i przepisanych leków, – informacja o kwotach przekazanych na sfinansowanie leczenia. Aby uzyskać dostęp do ZIP i mieć dostęp do wskazanych wyżej informacji należy: zapoznać się z zasadami korzystania z ZIP (dostępne tutaj https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/app/zip-zasady-korzystania.pdf), później…

Więcej...

Karta EKUZ w NFZ Iława

Karta EKUZ w NFZ Iława

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument umożliwiający nam korzystanie z podstawowej opieki medycznej przysługującej nam w Polsce również poza jej granicami – głównie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Aby wyrobić kartę EKUZ należy złożyć w delegaturze NFZ Iława stosowny wniosek z prośbą o jej wydanie. Dokument ten jest imienny i przysługuje jedynie tym osobom, które posiadają regularnie opłacane składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Za większość znasz opłaca je pracodawca. W przypadku przedsiębiorców obowiązek ten spoczywa na ich barkach. Europejską Kartę Ubezpieczenia zdrowotnego może również wyrobić sobie osoba niepełnoletnie na wniosek…

Więcej...

Karta EKUZ w NFZ Ełk

Karta EKUZ w NFZ Ełk

Kiedy termometry zaczynają pokazywać coraz to wyższe temperatury i dni zaczynają być dłuższe od nocy, dzieci wyczekują wakacji a dorośli zaczynają odliczanie do tak długo wyczekiwanego urlopu. Często jednak z takim zaangażowaniem planujemy każdy szczegół wypoczynku za granicą, że całkowicie zapominamy o konieczności zapewnienia sobie ubezpieczenia zdrowotnego. Zapominamy, że życia nie da się przewidzieć a lubi ono nas zaskakiwać więc mało kto przygotowuje się na ewentualność skręcenia kostki czy napadu bólu zęba podczas wypoczynku na plaży. Sytuacje te jednak naprawdę mogą mieć miejsce. Jeszcze o tyle, o ile podczas wakacji…

Więcej...

Karta EKUZ w NFZ Elbląg

Karta EKUZ w NFZ Elbląg

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem, który w krajach członkowskich Unii Europejskiej potwierdza posiadanie przez nas prawa do podjęcia bezpłatnej opieki medycznej, w ramach środków refundowanych przez dane państwo. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wyrobić może sobie każda osoba, która posiada regularnie opłacane składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych. W większości przypadków składki te opłacane są przez pracodawców, dla przedsiębiorców obowiązek ten spoczywa w ich własnej kwestii. Dodatkowo o wyrobienie karty EKUZ ubiegać się mogą osoby nieletnie korzystające z ubezpieczenia rodziców oraz osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia, nadal się…

Więcej...

Karta EKUZ w NFZ Sandomierz

Karta EKUZ w NFZ Sandomierz

Tak jak dzieci wyczekują wakacji, tak dorośli odliczają dni do długo wyczekiwanego urlopu. Często zdarza się, że planując wszystko z najdrobniejszych szczegółach zapominamy o kwestii ubezpieczenia zdrowotnego. A przecież życia nie da się przewidzieć, zwłaszcza, że tak lubi zaskakiwać nas różnymi scenariuszami. Według statystyk wakacje letnie i zimowe to okresy, w których często pojawiają się dolegliwości typu zatrucia pokarmowego, bólu zęba, poparzenia słonecznego oraz urazy takie jak złamania, zwichnięcia lub skręcenia. Dlatego też planując wypoczynek za granicą upewnijmy się, że i na tego pokroju ewentualności jesteśmy przygotowani. W pierwszej kolejności…

Więcej...

Karta EKUZ w NFZ Ostrowiec

Karta EKUZ w NFZ Ostrowiec

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument upoważniający nas do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej poza granicami Polski, w szczególności w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Aby wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek z prośbą o jej wyrobienie w delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia w Ostrowie Świętokrzyskim. Aby ułatwić zainteresowanym całą procedurę NFZ udostępnia gotowy do wypełnienia formularz, który nabyć można w placówce lub pobrać ze strony internetowej. Ponad to rozszerzono proces składania formularzy. Osoba wnioskująca może więc złożyć dokument osobiście udając się do delegatury NFZ Ostrów Świętokrzyski, która mieści się…

Więcej...

Karta EKUZ w NFZ Kielce

Karta EKUZ w NFZ Kielce

Delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przypomina wszystkim osobom ubezpieczonym, które planują odbyć podróż poza granicę Polski, o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta EKUZ jest dokumentem akceptowanym w krajach europejskich, w szczególności tych należących do Unii. Daje to osobie ubezpieczonej możliwość korzystania z podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego również za granicą. Pamiętać należy jednak, że każde państwo z osobna określa zakres podstawowej opieki medycznej więc zdarzyć się może, że będzie się ona znacznie różnić od tej, do której przyzwyczajeni jesteśmy w naszym kraju. Przykładową sytuacją mogą być podstawowe badania, które w…

Więcej...