Zarządzenie NFZ dot. rehabilitacji oraz dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Wprowadzone zarządzeniem zmiany polegające na nadaniu nowego brzemienia załącznikowi nr 1 m do zarządzenia, mają charakter porządkujący. Wprowadzona zmiana nie powoduje negatywnych skutków dla podmiotów realizujących świadczenia w rodzaju rehabilitacji lecznicza.


Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2021 r. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

Powiązane artykuły