NFZ Białystok

Oddział NFZ Białystok:

ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok

Godziny otwarcia NFZ Białystok:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

 

Telefon/fax:

 • tel. 85 745 95 00
 • fax. 85 745 95 39

 

Szczegółowy wykaz telefonów:

 • Informacja tel. 85 745 95 00
 • Skargi i wnioski tel. 85 745 95 76
 • Infolinia tel. 85 745 95 77
 • Sekretariat tel. 85 745 95 31; fax. 85 745 95 39
 • Wydział Organizacyjny:
  • Naczelnik tel. 85 745 95 27
  • Sekcja Prawna tel. 85 745 95 70
  • Obsługa Rady Oddziału tel. 85 745 95 63
 • Wydział Kadr i Szkoleń tel. 85 745 95 74
 • Sekcja Komunikacji Społecznej tel. 85 745 95 45
 • Audytor wewnętrzny tel. 85 745 95 47
 • Kontrola wewnętrzna, Samodzielne Stanowisko ds. BHP tel.  85 745 95 98
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych tel.  85 745 95 17
 • Wydział Informatyki tel.  85 745 95 58;  85 745 95 57;  85 745 95 46
 • Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej:
  • Dział Kontrolowania Świadczeń:
   • Leczenie szpitalne tel.  85 745 95 40
   • Świadczenia odrębnie kontraktowane, opieka paliatywna i hospicyjna tel.  85 745 95 42
   • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna tel. 85 745 95 11; 85 745 95 55
   • Rehabilitacja tel.85 745 95 43
   • Psychiatria tel. 85 745 95 68
   • Podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze tel. 85 745 95 44
   • Stomatologia tel. 85 745 95 54
   • Profilaktyka tel. 85 745 95 11
  • Dział Monitorowania, Analiz i planowania świadczeń:
   • AOS tel. 85 745 95 05; 85 745 95 41
   • Rehabilitacja, Psychiatria tel. 85 745 95 50
   • POZ, Kolejki oczekujących tel. 85 745 95 19
   • Szpitale, SOK, Profilaktyka, OPD, SPO tel. 85 745 95 08
   • Stomatologia tel. 85 745 95 78
  • Dział KontroliI i Realizacji Umów na Świadczenia tel. 85 745 95 89
  • Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych tel. 85 745 95 25; 85 745 95 53
 • Wydział Gospodarki Lekami:
  • Sekcja monitorowania, analiz i programów lekowych tel. 85 745 95 26
  • Dział kontroli aptek, recept i ordynacji lekarskiej tel. 85 745 95 75; 85 745 95 84
  • Dział refundacji i rozliczeń aptek tel. 85 745 95 22; 85 745 95 06
 • Wydział Spraw  Świadczeniobiorców:
  • Dział uprawnień świadczeniobiorców tel. 85 745 95 38
  • Ubezpieczenia dobrowolne tel. 85 745 95 93
  • Sekcja ewidencji tel. 85 745 95 62; 85 745 95 60
  • Sekcja skarg i wniosków tel. 85 745 95 76; 85 745 95 77 – infolinia
 • Wydział Księgowości tel.  85 745 95 03;  85 745 95 01;  85 745 95 72
 • Wydział Ekonomiczno- Finansowy:
  • Dział rozliczania umów:
   • Podstawowa opieka zdrowotna (byłe województwo łomżyńskie), świadczenia odrębnie kontraktowane, transport sanitarny w poz, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, profilaktyczne programy zdrowotne tel. 85 745 95 65
   • Stomatologia (byłe woj. łomżyńskie, byłe woj. białostockie), środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne – optyka okularowa oraz pozaumowne tel.  85 745 95 64
   • Stomatologia (byłe woj. suwalskie), podstawowa opieka zdrowotna (byłe woj. suwalskie), sanatoria, leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – porady, świadczenia kosztochłonne tel.  85 745 95 97
   • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjno opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna, kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna, cytologia tel. 85 745 95 73
   • Podstawowa opieka zdrowotna (byłe woj. białostockie), rehabilitacja, ratownictwo, pomoc doraźna tel.  85 745 95 67
  • Dział Obsługi Umów tel.  85 745 95 16;  85 745 95 02
 • Wydział Współpracy Międzynarodowej:
  • Informacja i wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) tel.  85 745 95 87
  • Wydawanie poświadczeń (E 106,E 109, E 121)  tel.  85 745 95 21
  • Rozliczenia pacjentów z krajów UE i korzystających ze świadczeń w UE tel.  85 745 95 07
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy tel. 85 745 95 81; 85 745 95 80
 • Wydział ds. Służb Mundorowych tel.  85 745 95 12
  • Ratownictwo medyczne tel. 85 745 95 79
  • Dział lecznictwa uzdrowiskowego tel. 85 745 95 23; 85 745 95 24

e-mail:

sekretariat@nfz-bialystok.pl

 

Strona www:

http://www.nfz-bialystok.pl/

 

 Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz