NFZ Toruń

Oddział NFZ w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 30
87-100 Toruń

NFZ czynny jest w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

 

Szczegółowy wykaz telefonów:

  • Informacja, ubezpieczenia dobrowolne,  przyjmowanie wniosków na leczenie sanatoryjne, sekretariat, transport daleki tel. 56 65 82 600
  • Obsługa Świadczeniobiorców
    • Wnioski dot. ubezpieczenia w Unii Europejskiej (o wydanie EKUZ itp.) tel. 56 65 82 609; 56 65 82 619
    • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze tel. 56 65 82 622, 56 65 82 607; fax. 56 65 82 619
    • Weryfikacja uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego tel. 56 65 82 605; 56 65 82 624
  • Obsługa Świadczeniodawców  tel. 56 65 82 610; 56 65 82 611; 56 65 82 617; 56 65 82 618; 56 65 82 625; 56 65 82 623; 56 65 82 606; 56 65 82 626; 56 65 82 604
  • Wydział Kontroli tel. 56 65 82 613; 56 65 82 614

e-mail

sprawy dot. Unii Europejskiej (wnioski o wydanie EKUZ itp): torunia@nfz-bydgoszcz.pl

pozostałe sprawy (e-mail ogólny): torun@nfz-bydgoszcz.pl

 

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Strona www NFZ Toruń:

http://nfz-bydgoszcz.pl/

 

Uprawnienia dla weteranów działań poza granicami kraju w NFZ Toruń

Miano weterana działań poza granicami kraju przysługuje osobom, które, na podstawie skierowania, brały udział w misja pokojowych, stabilizacyjnych, kontyngentu  policyjnego oraz  Straży Granicznej lub zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa. Okres przez jaki weteran pełni służbę musi pokrywać się z wystawionym skierowaniem, bądź może być krótszy lecz nie mniej niż 60 dni. Weteranem jest również osoba, która uznała uszczerbku na zdrowiu w skutek wykonywanych obowiązków podczas pełnienia służby poza granicami kraju.Wniosek o przyznanie statusu weterana składa żołnierz, funkcjonariusz lub funkcjonariusz ABW.

Osoby posiadające status weterana mają min. prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach poza kolejnością, bezpłatnych leków oraz wyrobów medycznych określonych w ustawach oraz skierowania do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz