NFZ Wałbrzych

NFZ Wałbrzych

al. Wyzwolenia 20
58-300 Wałbrzych

NFZ czynny jest w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

 

Szczegółowy wykaz telefonów:

  • Informacja tel. 74 66 43 113
  • Sekretariat tel. 74 66 43 100
  • Skargi i wnioski  tel. 74 66 43 114
  • Informacja UE tel. 74 66 43 112
  • Fax. 74 66 43 102

e-mail

wniosek_wb@nfz-wroclaw.pl

 

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

 

Strona www NFZ Wałbrzych:

http://www.nfz-wroclaw.pl//

 

Podstawowa opieka zdrowotna w NFZ Wałbrzych

 

Z Podstawowej opieki zdrowotnej, finansowanej przez NFZ mogą korzystać wszystkie osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Świadczenia udzielane  przez lekarzy i pielęgniarki.

W ramach organizacji udzielania świadczeń pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:00 z wyłączeniem sobót, niedziel oraz wszystkich dni ustawowo wolnych. Placówka ma prawo skrócić godziny przyjęć jeżeli świadczeniobiorcy mają możliwość korzystania w tym czasie z innej placówki świadczącej POZ.

Świadczeniodawca ma obowiązek w godzinach przyjęć zapewnić świadczeniobiorcy dostęp do gabinetów zabiegowych, przystosowanych pod kontem leczenia oraz diagnostyki pacjenta. W gabinetach przeprowadzane są zabiegi i czynności terapeutyczne w skutek procesu leczenia, przeprowadzane w zakresie kompetencji lekarza.

Do lekarza bądź pielęgniarki świadczeniobiorca ma prawo zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej w zakładzie opieki społecznej, w przypadkach uzasadnionych medycznie również na wizytę domową.

Do zadań lekarza POZ należy min diagnostyka pacjenta, podjęcie metody leczenia oraz skierowanie świadczeniobiorcy na leczenie szpitalne lub do poradni specjalistycznej jeżeli zachodzi taka konieczność. Ponadto lekarz decyduje o skierowaniu pacjenta na leczenie uzdrowiskowe lub przyznaniu mu środków pomocniczych. W ramach wykonywanych zdań lekarz odpowiada również za przeprowadzanie szczepień ochronnych oraz przeprowadzanie profilaktycznych  badań lekarskich.

Główny zakres zadań pielęgniarki POZ obejmuje wizyty realizowane zarówno w warunkach ambulatoryjnych, domu świadczeniobiorcy oraz wizytę patronażową. Ponadto edukacja zdrowotna oraz profilaktyką chorób. Wszystkie zabiegi oraz pobieranie materiału do badań diagnostycznych wykonywane jest na zalecenie lekarza pracującego na podstawie umowy z NFZ Wałbrzych.

Położna POZ realizuje świadczenia zdrowotne w warunkach ambulatoryjnych oraz domowych . Zapewnia ona kompleksową opiekę położniczą i ginekologiczną dla kobiet oraz opiekę  neonatologiczną nad noworodkiem. Ponadto położna odpowiedzialna jest za edukację kobiety w ciąży, przygotowanie jej do porodu oraz opiekę nad noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz