Leczenie w uzdrowisku – jak na nie wyjechać?

Leczenie w uzdrowisku – jak na nie wyjechać?

Pierwszym krokiem, w celu odbycia leczenia w uzdrowisku, jest uzyskanie skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Takie skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz, który kieruje pacjenta na leczenie ma obowiązek przy wystawianiu skierowania dokładnie opisać jego stan zdrowia. Przede wszystkim konieczne jest wyraźne określenie stopnia samodzielności i samoobsługi, a także wypełnienie pola „Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych”. Od lekarza należy uzyskać informację, czy do skierowania należy dołączyć kopie dokumentów. Jeżeli lekarz, wystawiając skierowanie w punkcie III druku wpisze wymagane wyniki badań (morfologii, ob, moczy, EKG, zdjęć…

Więcej...

eWUŚ – czym jest i jak działa?

eWUŚ – czym jest i jak działa?

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, czyli tzw. eWUŚ jest systemem, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane z publicznych środków. System ten dostarcza informacje o aktualnym stanie uprawnień – aktualizacje są codzienne wg danych otrzymanych m.in. z ZUS i KRUS. Od 1 stycznia 2013 r. swoje prawo do skorzystania ze świadczeń potwierdza się w rejestracji danej przychodni. Wystarczy podać numer PESEL oraz potwierdzić tożsamość dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy (dzieci objęte obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacją szkolną)….

Więcej...

Czym jest ZIP i jak uzyskać do niego dostęp?

Czym jest ZIP i jak uzyskać do niego dostęp?

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis, który udostępnia zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu oraz finansowaniu leczenia. Korzystanie z serwisu oraz rejestracja są bezpłatne. Dzięki rejestracji w ZIP można uzyskać: – szybki dostęp do informacji o prawie do świadczeń zdrowotnym (czyli o statusie w eWUŚ), – dostęp do historii leczenia, udzielonych świadczeń i przepisanych leków, – informacja o kwotach przekazanych na sfinansowanie leczenia. Aby uzyskać dostęp do ZIP i mieć dostęp do wskazanych wyżej informacji należy: zapoznać się z zasadami korzystania z ZIP (dostępne tutaj https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/app/zip-zasady-korzystania.pdf), później…

Więcej...