Więcej czasu dla szpitali na rozliczenie umów z 2020 roku

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o przedłużeniu czasu na rozliczenie umów z nim zawartych na 2020 r. Okres rozliczeniowy przedłużono do połowy tego roku.


Narodowy Fundusz Zdrowa poinformował, że w związku z trwającymi pracami w parlamencie nad nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych trwają przygotowania do aneksowania umów. Umożliwią one przedłużenie ich obowiązywania do 31 grudnia 2021 r.

Ponadto NFZ zaznaczył, że niezwłocznie po zmianie ustawy, a jeżeli ta zmiana wejdzie w życie do końca marca 2021 r., to nie później niż na początku kwietnia, podejmie działania zmierzające do przedłużenia umów i okresów rozliczeniowych.


„NFZ, po zmianie ustawy, nie będzie dokonywał – do końca czerwca 2021 r. – ostatecznego rozliczenia środków wypłaconych na podstawie OWU (ogólnych warunków umów – PAP) w ramach umów z 2020 r., dla których okres rozliczeniowy został przedłużony do 30 czerwca 2021 r., do czego zobowiązują Fundusz aktualne przepisy prawa. Oznacza to, że szpitale zyskają więcej czasu na rozliczenie tych umów” – wyjaśnił NFZ.
Dodał, że powyższe zasady obejmują umowy zawarte przez szpitale z NFZ na 2020 rok, dla których okres rozliczeniowy został przedłużony do 30 czerwca 2021 r. Zaznaczył, że „świadczenia związane z gotowością do leczenia i leczeniem pacjentów z COVID-19 są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a nie z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Powiązane artykuły