eWUŚ – czym jest i jak działa?

eWUŚ – czym jest i jak działa?

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, czyli tzw. eWUŚ jest systemem, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane z publicznych środków. System ten dostarcza informacje o aktualnym stanie uprawnień – aktualizacje są codzienne wg danych otrzymanych m.in. z ZUS i KRUS. Od 1 stycznia 2013 r. swoje prawo do skorzystania ze świadczeń potwierdza się w rejestracji danej przychodni. Wystarczy podać numer PESEL oraz potwierdzić tożsamość dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy (dzieci objęte obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacją szkolną)….

Więcej...

Czym jest ZIP i jak uzyskać do niego dostęp?

Czym jest ZIP i jak uzyskać do niego dostęp?

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis, który udostępnia zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu oraz finansowaniu leczenia. Korzystanie z serwisu oraz rejestracja są bezpłatne. Dzięki rejestracji w ZIP można uzyskać: – szybki dostęp do informacji o prawie do świadczeń zdrowotnym (czyli o statusie w eWUŚ), – dostęp do historii leczenia, udzielonych świadczeń i przepisanych leków, – informacja o kwotach przekazanych na sfinansowanie leczenia. Aby uzyskać dostęp do ZIP i mieć dostęp do wskazanych wyżej informacji należy: zapoznać się z zasadami korzystania z ZIP (dostępne tutaj https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/app/zip-zasady-korzystania.pdf), później…

Więcej...