Czym jest ZIP i jak uzyskać do niego dostęp?

wyjazd na leczenie w uzdrowisku

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis, który udostępnia zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu oraz finansowaniu leczenia.

Korzystanie z serwisu oraz rejestracja są bezpłatne. Dzięki rejestracji w ZIP można uzyskać:
– szybki dostęp do informacji o prawie do świadczeń zdrowotnym (czyli o statusie w eWUŚ),
– dostęp do historii leczenia, udzielonych świadczeń i przepisanych leków,
– informacja o kwotach przekazanych na sfinansowanie leczenia.

narodowy fundusz zdrowia

Aby uzyskać dostęp do ZIP i mieć dostęp do wskazanych wyżej informacji należy:
zapoznać się z zasadami korzystania z ZIP (dostępne tutaj https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/app/zip-zasady-korzystania.pdf),
później po przejściu na stronę rejestracji (https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/reg/regadd@default+start) wypełnić zamieszczony formularz,
następnie należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do oddziału NFZ celem uzyskania danych dostępu (identyfikator oraz tymczasowe hasło).

Po wykonaniu tych czynności można już korzystać z ZIP. Wizyta w Funduszu jest niezbędna z uwagi na to, że dane udostępniane w serwisie to „dane wrażliwe” i konieczne jest wyrażenie na ich przetwarzanie pisemnej zgody. Istotne jest więc także, żeby nie udostępniać osobom trzecim swoich danych do logowania.

Informacje zostaną udostępnione w serwisie po upływie co najmniej 24 godzin od otrzymania danych do logowania. Będą one aktualizowane raz na dobę. Ważne jest jednak, że są mogą być one umieszczone w ZIP dopiero po tym, jak zostaną one przekazane do NFZ przez świadczeniodawców, co może potrwać nawet do 2 miesięcy. Nie ma więc możliwości zobaczenia w ZIP zrealizowanej niedawno recepty. Ponadto dane w trakcie roku mogą się zmieniać, np. po dokonaniu przez świadczeniodawcę korekty faktury.

Powiązane artykuły