Recepty z numerami nieprzydzielonymi przez NFZ

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia skierował pismo do Okręgowej Izby Aptekarskiej z informacją o receptach papierowych na leki opioidowe, których numery nie są przydzielone przez NFZ, a są realizowane przez apteki.

Od pewnego czasu obserwuje się w aptekach wzrost liczby zgłoszeń o próbach realizacji fałszywych recept papierowych. Apteki coraz częściej kieruja do OW NFZ informacje o realizacji refundowanych recept na leki opioidowe, których numery nie są przydzielone przez OW NFZ. Wychodzi więc na to, że recepty są sfałszowane.

W piśmie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ możemy przeczytać: „W związku z pojawieniem się takiego procedery w podlaskich aptekach, uprzejmie proszę o uczulenie farmaceutów realizując, a także retaksujących recepty papierowe. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na recepty papierowe wypisane na leki narkotyczne i psychotropowe, substancje silnie działające oraz te substancje, które znane są z możliwości wykorzystania pozamedycznego”.

NFZ przypomina, że farmaceuta ma możliwość odmówienia zreazlizowania recepty, która budzi jakiekolowiek wątpliwości. Aktulanie recepty papierowe stanowią najmniejszy odsetek tych realizowanych w aptekach. Wystawiane są tylko i wyłącznie w przypadkach:

  • brak dostępu do systemu teleinformatycznego ;
  • tzw. recepty transgraniczne;
  • recepty dla osób o nieustalonej tożsamości;
  • recepty wystawiane przez lekarza, pielęgniarkę lub położną będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, a wykonujących zawód na terytorium Polski tymczasowo lub okazjonalnie ;
  • recepty pro familia/pro auctore wystawia się w postaci elektronicznej albo papierowej.

Powiązane artykuły