Dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

Dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

Od 2 listopada 2020 r. dla personelu SOR-ów, izb przyjęć, zespołów ratownictwa medycznego oraz diagnostom laboratoryjnym przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Dodatki obowiązują w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. NFZ został zobowiązany przez Ministra Zdrowia do przyznania dodatków do wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. W poleceniu zapisano także podwyżkę dodatku o 100%. Takie dodatkowe wynagrodzenie już otrzymują osoby zatrudniające w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego2, które: – wykonują zawód medyczny, – uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, – mają bezpośredni kontakt z…

Więcej...