Realizacja zadań NFZ – kontrola NIK

Realizacja zadań NFZ – kontrola NIK

Najwyższa Izba Kontroli posiada pewne wątpliwości co do skutków regulacji w zakresie świadczeń stomatologicznych. Według NIK wprowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia współczynników korygujących dla świadczeń ogólnostomatologicznych, tych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz świadczeń udzielanych w dentobusie nie spełniło ich oczekiwanej roli. Współczynniki korygujące w stomatologii zostały wprowadzone w 2019 r. W zarządzeniu nr 76/2019/DSOZ uzasadniono i wskazano, że zwiększenie wartości współczynnika korygującego dla świadczeń stomatologicznych miało głównie na celu poprawę dostępności do świadczeń. Nie zostały w nim jednak określone wymagania stawiane świadczeniodawcom w zakresie skrócenia…

Więcej...