Nowa wycena niektórych świadczeń w kardiologii

Nowa wycena niektórych świadczeń w kardiologii

Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył wycenę świadczeń ambulatoryjnej opieki kardiologicznej. Zmiany dotyczą: planu kompleksowego leczenia po zawale serca, wizyty koordynującej, specjalistycznej opieki kardiologicznej oraz jej bilansu. NFZ w celu symetryzacji przepisów zmodyfikowało wycenę produktów rozliczeniowych: – 5.53.01.0005008 Plan kompleksowego leczenia po zawale serca (wycena wzrosła ze 111 do 121 punktów); – 5.53.01.0005009 Wizyta koordynująca – kontrolna (wzrost ze 111 do 121 punktów); – 5.52. 01.0001507 Specjalistyczna opieka kardiologiczna (wzrost z 429 do 459 punktów); – 5.52. 01.0001508 Specjalistyczna opieka kardiologiczna – bilans opieki (wzrost ze 184 do 194 punktów). Zrządzenie prezesa…

Więcej...

Realizacja zadań NFZ – kontrola NIK

Realizacja zadań NFZ – kontrola NIK

Najwyższa Izba Kontroli posiada pewne wątpliwości co do skutków regulacji w zakresie świadczeń stomatologicznych. Według NIK wprowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia współczynników korygujących dla świadczeń ogólnostomatologicznych, tych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz świadczeń udzielanych w dentobusie nie spełniło ich oczekiwanej roli. Współczynniki korygujące w stomatologii zostały wprowadzone w 2019 r. W zarządzeniu nr 76/2019/DSOZ uzasadniono i wskazano, że zwiększenie wartości współczynnika korygującego dla świadczeń stomatologicznych miało głównie na celu poprawę dostępności do świadczeń. Nie zostały w nim jednak określone wymagania stawiane świadczeniodawcom w zakresie skrócenia…

Więcej...