Nowe zarządzenie w sprawie testów antygenowych oraz szpitali tymczasowych

Nowe zarządzenie w sprawie testów antygenowych oraz szpitali tymczasowych

4 listopada 2020 r. NFZ wydał zarządzenie regulujące rozliczanie wykonania testu antygenowego na obecność SARS-CoV-2 i finansowanie szpitali tymczasowych. Zarządzenie dotyczy zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zarządzenie zakłada nowe produkty rozliczeniowe, takie jak wykonanie testu antygenowego na obecność SARS-CoV-2, a także produkty związane z funkcjonowaniem szpitali tymczasowych. Zapisano w nim wykonanie testu antygenowego o wartości 74,43 zł oraz testu bez kosztu o wartości 42,03 zł. Produkty te można będzie rozliczyć w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne. Nowe zarządzenie ma wprowadzić również…

Więcej...