Nowe zarządzenie w sprawie testów antygenowych oraz szpitali tymczasowych

4 listopada 2020 r. NFZ wydał zarządzenie regulujące rozliczanie wykonania testu antygenowego na obecność SARS-CoV-2 i finansowanie szpitali tymczasowych. Zarządzenie dotyczy zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie zakłada nowe produkty rozliczeniowe, takie jak wykonanie testu antygenowego na obecność SARS-CoV-2, a także produkty związane z funkcjonowaniem szpitali tymczasowych. Zapisano w nim wykonanie testu antygenowego o wartości 74,43 zł oraz testu bez kosztu o wartości 42,03 zł. Produkty te można będzie rozliczyć w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne.

Nowe zarządzenie ma wprowadzić również produkty rozliczeniowe, które mają zainicjować rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, które są udzielane w szpitalach tymczasowych. Mają to być produkty: opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń w szpitalu tymczasowym – wartość 822,42 zł (za dobową dostępność jednego łóżka); hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta w szpitalu tymczasowym – wartość 1026,40 zł (za osobodzień); opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń pacjentom wymagającym wentylacji mechanicznej w szpitalu tymczasowym wartość – 3773,70 (za dobową dostępność jednego stanowiska umożliwiającego prowadzenie wentylacji mechanicznej pacjenta).

Jak możemy doczytać się na portalu bankier.pl będą to również produkty, takie jak: hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta wymagającego wentylacji mechanicznej w szpitalu tymczasowym – wartość 4321,14 (za osobodzień); opłata ryczałtowa za gotowość punktu przyjęć w szpitalu tymczasowym – wartość 18 299 zł (za dobową gotowość do udzielania świadczeń). Co ciekawe, zarządzenie zapewni również powiększenie bazy łóżkowej dla chorych zakażonych koronawirusem w szpitalach, które nie mają zawartej umowy z NFZ.

Powiązane artykuły