Narodowy Fundusz Zdrowia o zasadach transportu pacjentów

Narodowy Fundusz Zdrowia o zasadach transportu pacjentów

NFZ przypomina, że podejmując decyzję dot. rodzaju transportu trzeba pamiętać o rozdzieleniu pacjentów na tych wykazujących objawy zakażeniem COVID-19 i na tych, którzy potrzebują transportu z innych powodów. Świadczeniodawcy świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jak i szpitalnych zobowiązani są do zapewnienia transportu sanitarnego – w tym również lotniczego, osobom potrzebującym nagłego i natychmiastowego leczenia oraz osobom w sytuacjach zachowania ciągłości leczenia. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje: „jednocześnie podkreśleniu wymaga, iż zespoły transportowe COVID-19 są przeznaczone do transportu osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w podmiocie leczniczym,…

Więcej...