Narodowy Fundusz Zdrowia o zasadach transportu pacjentów

NFZ przypomina, że podejmując decyzję dot. rodzaju transportu trzeba pamiętać o rozdzieleniu pacjentów na tych wykazujących objawy zakażeniem COVID-19 i na tych, którzy potrzebują transportu z innych powodów.

Świadczeniodawcy świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jak i szpitalnych zobowiązani są do zapewnienia transportu sanitarnego – w tym również lotniczego, osobom potrzebującym nagłego i natychmiastowego leczenia oraz osobom w sytuacjach zachowania ciągłości leczenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje: „jednocześnie podkreśleniu wymaga, iż zespoły transportowe COVID-19 są przeznaczone do transportu osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w podmiocie leczniczym, na który został nałożony obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bądź też została skierowana do izolacji domowej lub izolatorium”. „Zespoły te nie mogą być wykorzystywane do transportu pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2” – dodaje.

Pacjenci zakażeni koronawirusem powinni być transportowani przez zespół transportu medycznego. Z kolei w przypadku osób z podejrzeniem zakażenia, w zależności od tego jaki jest powód transportu, powinien on zostać przetransportowany:

-przy wykorzystaniu transportu w POZ: od miejsca pobytu tej osoby do szpitala;

-przy wykorzystaniu transportu sanitarnego: od szpitala do miejsca zamieszkania osoby z podejrzeniem zakażenia lub do innego szpitala;

-przy wykorzystaniu zespołu transportu medycznego: między szpitalami.

Powiązane artykuły