Zmiana zasad sprawozdawania i rozliczania świadczeń w związku z COVID-19

Zmiana zasad sprawozdawania i rozliczania świadczeń w związku z COVID-19

6 maja NFZ opublikował zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.W dotychczasowym zarządzeniu z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmieniono brzmienie załącznika 6a. Prezes NFZ został zobowiązany do sporządzenia i prowadzenia wykazu, odrębnie dla poszczególnych województw, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a także do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków…

Więcej...