Wizyta u specjalisty na NFZ

Wizyta u specjalisty na NFZ

Wybierając się do wybranego specjalisty, pacjent przedstawia zarówno ubezpieczenie potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń jak też ważne skierowanie. Jest to dokument wymagany przy badaniach diagnostycznych oraz świadczeniach realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, uzdrowiskowego jak też rehabilitacji leczniczej i opieki nad przewlekle chorymi. Podstawą wizyty u specjalisty jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub każdego innego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Co oprócz skierowania? Wraz ze skierowaniem NFZ, lekarz wypisujący je, powinien dołączyć wyniki badań, które wcześniej zlecił. Ponieważ są one podstawą wstępnego rozpoznania choroby. Z…

Więcej...

Ubezpieczenie NFZ podczas wakacji w Polsce.

Ubezpieczenie NFZ podczas wakacji w Polsce.

Pakując walizki warto pamiętać o dokumentach, które mogą okazać się niezbędne, jeżeli podczas wypoczynku choroba przytrafi się nam lub naszym bliskim. W takim przypadku należy mieć ze sobą dokument potwierdzający nasze prawo do bezpłatnej opieki medycznej, gdy udajemy się do lekarza. Dokumentem takim może być: legitymacja ubezpieczeniowa podstemplowana przez pracodawcę odcinek renty lub emerytury legitymacja szkolna, legitymacja studencka, identyfikacyjna karta magnetyczna każdy inny dowód potwierdzający opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na obozach i koloniach za zapewnienie opieki medycznej odpowiedzialny jest ich organizator. Organizator powinien więc zatrudnić lekarza kolonijnego lub pielęgniarkę,…

Więcej...

Skargi i wnioski do NFZ

Skargi i wnioski do NFZ

Zarówno skargi jak i wnioski można zgłaszać do zajmującego się nimi Wydziału Skarg i Wniosków znajdującego się w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców  w Centrali NFZ. Wnioski oraz skargi można zgłaszać bezpośrednio w godzinach: w poniedziałki  od 8.00 do 18.00 od wtorku do piątku –  od 8.00 do 16.00 Swoje skargi oraz wnioski świadczeniobiorcy mogą również przesyłać: faksem pod numer 22 572 63 31 drogą elektroniczną na adres infolinia@nfz.gov.pl. W przypadku gdy skarga / wniosek do NFZ jest składana pisemnie, należy je wysłać na adres: Departament Spraw Świadczeniobiorców Narodowy Fundusz Zdrowia –…

Więcej...

Rak szyjki macicy, profilaktyka.

Rak szyjki macicy, profilaktyka.

Programem profilaktyki raka szyjki macicy objęte są kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka takich jak zakażenie wirusem HIV, przyjmowanie leków immmunosupresyjnych, zakażenie HPV – typem wysokiego ryzyka, badanie jest wykonywane co 12 miesięcy. Profilaktyczne badania cytologiczne można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, udzielającym świadczeń w ramach umowy z NFZ. Do ginekologa naturalnie nie jest wymagane skierowanie. Kobiety, które są młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego…

Więcej...

Profilaktyka gruźlicy w NFZ

Profilaktyka gruźlicy w NFZ

Do programu kwalifikują się osoby dorosłe nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy a w szczególności: osoby mające bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub, osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny. Program jest realizowany przez pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę. Podstawą jest znajomość środowiska świadczeniobiorców, co umożliwia pielęgniarce dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą. Programem mogą być objęci także świadczeniobiorcy, samodzielnie zgłaszający się do gabinetu pielęgniarki POZ. Założenia programu…

Więcej...

Choroby układu krążenia w NFZ

Choroby układu krążenia w NFZ

Program swoim zasięgiem obejmuje osoby, które w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat; dodatkowo są obciążone czynnikami ryzyka takimi jak palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres lub nieracjonalne odżywianie się a także  wiek. Ponadto do programu kwalifikują się osoby u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia a które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców. Świadczenia w ramach programu…

Więcej...

Profilaktyka chorób odtytoniowych w NFZ

Profilaktyka chorób odtytoniowych w NFZ

Programem profilaktyki chorób odtytoniowych w NFZ objęte są osoby powyżej 18 roku życia palące papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególności kobiety i mężczyźni pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których wcześniej nie zdiagnozowano, potwierdzonej badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.  Badania w ramach programu Bezpłatne badania w ramach programu chorób odtytoniowych NFZ, pacjenci mogą wykonywać w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały umowę z…

Więcej...

Stomatolog na NFZ

Stomatolog na NFZ

Pacjent otrzymuje możliwość wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń stomatologicznych na podstawie umowy z NFZ. Oczywiście wizyta u stomatologa nie wymaga stosownego skierowania. Pacjentowi przysługują gwarantowane świadczenia stomatologiczne z użyciem gwarantowanych materiałów stomatologicznych bezpłatnie – ich wykaz określa minister zdrowia w rozporządzeniu.  Pacjentom korzystających z ubezpieczenia NFZ przysługują m.in.: – badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej; – badanie lekarskie kontrolne; – leczenie próchnicy zębów; – świadczenia z zakresu leczenia endodontycznego (kanałowego) zębów jednokanałowych; – usunięcie złogów nazębnych; – leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej; –…

Więcej...

Ubezpieczenie studenta w NFZ

Ubezpieczenie studenta w NFZ

Studenci od 1 stycznia 2013 r., lecząc się w przychodni czy szpitalu, muszą potwierdzić online swoje ubezpieczenie w systemie eWUŚ. Potrzebny jest do tego numer PESEL i dowód osobisty. Może się jednak zdarzyć, że NFZ nie będzie mógł potwierdzić uprawnień danego studenta. Jeżeli więc student ma pewność, że takie prawo posiada, będzie musiał okazać inny dokument potwierdzający ten fakt albo złożyć stosowne oświadczenie. W przypadku, gdy złożone oświadczenie będzie nieprawdziwe, pacjent zostanie obciążony kosztami udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego, żeby uniknąć tego problemu, osoby studiujące muszą być zgłoszone do ubezpieczenia….

Więcej...