Czas rozliczenia świadczeń za 2020 r. przedłużony przez NFZ

Placówki medyczne mają czas na rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeń za 2020 r. do końca czerwca 2021 r. NFZ przypomina o 1/12 kontraktu z NFZ. Jest to układ, który polega na wypłacie placówkom medycznym części środków z umowy z NFZ na 2020 r.

1/12 kontraktu przyznana została ze względu na epidemię koronawirusa placówkom, które nie potrafiły spełnić umowy z NFZ. Placówki takie zobowiązały się do odrobienia części kontraktu do końca 2020 r. W celu ułatwienia placówkom realizacji zadania, okres rozliczeniowy ze względu na panującą epidemię został wydłużony do 30 czerwca.

W umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których okres rozliczeniowy został przedłużony obowiązują dwa plany rzeczowo-finansowe:

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. – w jego ramach rozliczane będą świadczenia udzielone w 2020 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r. – w jego ramach rozliczane będą świadczenia udzielone w 2021 r.

Powiązane artykuły