Korekta do zamkniętego okresu rozliczeniowego

Do kiedy apteka może składać korektę do zamkniętego okresu rozliczeniowego? W przypadku potrzeby przesłania danych za wybrany okres rozliczeniowy po zamknięciu okresu sprawozdawczego należy wystosować odpowiednio umotywowany wniosek do dyrektora Pomorskiego Oddziału NFZ – informuje oddział Funduszu.

Umotywowane wnioski należy składać poprzez Portal Świadczeniodawcy – poinformowała w komunikacie Barbara Kawińska, dyrektor Pomorskiego OW NFZ.

Instrukcja składania wniosków dostępna w Portalu Świadczeniodawcy-> okresy rozliczeniowe-> Wnioski o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego ->Pomoc.

W przypadku:

1. wezwania apteki do złożenia korekty jako uzasadnienie należy podać: „wezwanie do złożenia korekty, znak pisma: (należy podać znak pisma)”,

2. korekty w wyniku postępowania kontrolnego jako uzasadnienie należy podać: „postępowanie kontrolne nr: (należy podać numer postepowania)”.

Po poprawieniu danych wymagane jest dostarczenie do Oddziału korekty zestawienia zbiorczego w wersji papierowej lub elektronicznej (eZestawienie), również w przypadku gdy kwota refundacji nie uległa zmianie.

Jednocześnie przypomina, że zgodnie z art. 45 ust. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później jednak niż do 15 marca roku następnego. Powyższy zapis nie dotyczy: wezwania apteki do złożenia korekty i postępowania kontrolnego.

Powiązane artykuły