Nowa wycena niektórych świadczeń w kardiologii

Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył wycenę świadczeń ambulatoryjnej opieki kardiologicznej. Zmiany dotyczą: planu kompleksowego leczenia po zawale serca, wizyty koordynującej, specjalistycznej opieki kardiologicznej oraz jej bilansu.

NFZ w celu symetryzacji przepisów zmodyfikowało wycenę produktów rozliczeniowych:

– 5.53.01.0005008 Plan kompleksowego leczenia po zawale serca (wycena wzrosła ze 111 do 121 punktów);

– 5.53.01.0005009 Wizyta koordynująca – kontrolna (wzrost ze 111 do 121 punktów);

– 5.52. 01.0001507 Specjalistyczna opieka kardiologiczna (wzrost z 429 do 459 punktów);

– 5.52. 01.0001508 Specjalistyczna opieka kardiologiczna – bilans opieki (wzrost ze 184 do 194 punktów).

Zrządzenie prezesa NFZ, zmieniające wycenę punktową tych świadczeń zostało opublikowane 9 lutego 2021 r. Działanie to zostało podjęte w zakresie realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Szacowane skutki finansowe modyfikacji wdrożonych w niniejszym zarządzeniu określono na rok 2021 w wysokości ok. 784 576 zł.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2021 r. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

Powiązane artykuły