Raport NFZ na temat marży leków wydawanych na receptę

NFZ przenalizował rynek aptek w temacie uzyskiwanych na sprzedaży marż. Chodzi o leki na receptę refundowane oraz pełnopłatne. Przez marżę rozumie się różnicę między ceną sprzedaży za lek, a kosztem jego nabycia z hurtowni. Raport dotyczy ponad 13 tys. Aptek i obejmuje 2019 rok. 

Więcej szczegółów dotyczących raportu na stronie zdrowedane.nfz.gov.pl – w zakładce raporty.

Średnia roczna marża na lekach refundowanych wyniosła 126 tys. zł na aptekę, a przeciętna marża w przeliczeniu ma wizytę pacjenta wyniosła 13,90 zł. Jak możemy dowiedzieć się z raportu, istotnym znaczeniem wpływającym na wielkość marż na lekach refundowanych okazuje się rok powstania apteki. Apteki, które powstały po obowiązywaniu ustawy “apteka dla aptekarza” uzyskiwały marże mniejsze nawet o połowę, w porównaniu do aptek starszych. Znaczny wpływ miała również lokalizacja. Wielkość gminy wyrażona liczbą mieszkańców różnicuje i wpływa na marżę. Dodatkowo, apteki działające w większych sieciach zyskują marżę nawet o 40% wyższe od aptek, które działają samodzielnie. 

Powiązane artykuły