Prawo do bezpłatnej ochrony zdrowia dla Polaków w Wielkiej Brytanii

11 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo wprowadziło Globalną Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (GHIC). Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (GHIC) jest wydawana osobom mającym prawo do niezbędnej opieki zdrowotnej na mocy umowy o handlu współpracy i powinna być akceptowana przez polskich świadczeniodawców.

Karta charakteryzuje się czerwono-biało-niebieskim tłem nawiązującym do flagi brytyjskiej oraz hologramem zabezpieczającym w formie flagi brytyjskiej w prawym górnym rogu. Posiada identyczną strukturę i pola informacyjne jak obecna brytyjska karta EKUZ.

Dla mieszkańców Irlandii Północnej przewidziana jest możliwość wyboru wersji karty, która nie będzie zawierała flagi brytyjskiej. Wydawanie wersji karty bez flagi brytyjskiej nastąpi w nieco późniejszym terminie, jednak ich wzór zostanie udostępniony do wglądu z pewnym wyprzedzeniem.

Uprawnienia do świadczeń w Polsce potwierdzają też: Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ; ang. EHIC) pozostające w obiegu: Standardowa karta CRA EKUZ, Studencka karta CRA EKUZ. Honorowe są też: Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ oraz pozostałe uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej.

Powiązane artykuły