Bezlimitowe świadczenia stomatologiczne dla pacjentów do 18 roku życia

W celu poprawy dostępności do usług stomatologicznych Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zaproponował wprowadzenie bezlimitowego finansowania świadczeń stomatologicznych, które byłyby udzielane osobom do 18 r. ż.

Na podstawie przepisów ustawy o Funduszu Medycznym z 7 października 2020 r. (Dz. U. poz. 1875) wprowadzone będzie bezlimitowe finansowanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia.

Bezlimitowe finansowanie świadczeń wprowadza się zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne wynikają z przepisów ustawy o Funduszu Medycznym z 7 października 2020 r. (Dz. U. poz. 1875).

Projekt zarządzenia został przekazany do konsultacji. Uwagi należy przesyłać do 24 stycznia 2021 na adres sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Powiązane artykuły