Skargi i wnioski do NFZ

Logo NFZ

Zarówno skargi jak i wnioski można zgłaszać do zajmującego się nimi Wydziału Skarg i Wniosków znajdującego się w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców  w Centrali NFZ.

Wnioski oraz skargi można zgłaszać bezpośrednio w godzinach:

  • w poniedziałki  od 8.00 do 18.00
  • od wtorku do piątku –  od 8.00 do 16.00

Swoje skargi oraz wnioski świadczeniobiorcy mogą również przesyłać:

W przypadku gdy skarga / wniosek do NFZ jest składana pisemnie, należy je wysłać na adres:Logo NFZ

Departament Spraw Świadczeniobiorców

Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Oprócz tego, dokładne informacje o sposobie składania skarg i wniosków do NFZ można uzyskać w godzinach pracy, pod numerem telefonu 22 572 60 41. Tryb w jakim są przyjmowane i rozpatrywane skargi i wnioski, regulowany jest zarządzeniem nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. (ze zm.), a w szczególności przepisy § 7.

Warto zaznaczyć, że w przypadku złożenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza odpowiedni protokół, na którym składa podpis wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. W takowym protokole umieszczona jest data przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej jak też krótki opis sprawy. Przyjmujący skargę lub wniosek na żądanie wnoszącego potwierdza złożenie skargi lub wniosku.

 

W sytuacji gdy zgłoszenie skargi lub wniosku następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, a która nie została opatrzona podpisem elektronicznym, pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o potwierdzenie złożenia skargi lub wniosku pisemnie w terminie do siedmiu dni. Termin rozpatrzenia skargi lub wniosku zaczyna się od dnia wpływu tego potwierdzenia do Funduszu, natomiast składanie skarg i wniosków poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dotyczącym korzystania z Elektronicznej Platformy (ePUAP).

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz