Ubezpieczenie NFZ podczas wakacji w Polsce.

nfz na wakacjach

Pakując walizki warto pamiętać o dokumentach, które mogą okazać się niezbędne, jeżeli podczas wypoczynku choroba przytrafi się nam lub naszym bliskim. W takim przypadku należy mieć ze sobą dokument potwierdzający nasze prawo do bezpłatnej opieki medycznej, gdy udajemy się do lekarza.

Dokumentem takim może być:

  • legitymacja ubezpieczeniowa podstemplowana przez pracodawcę
  • odcinek renty lub emerytury
  • legitymacja szkolna,
  • legitymacja studencka,
  • identyfikacyjna karta magnetyczna
  • każdy inny dowód potwierdzający opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na obozach i koloniach za zapewnienie opieki medycznej odpowiedzialny jest ich organizator. Organizator powinien więc zatrudnić lekarza kolonijnego lub pielęgniarkę, aby mogli oni udzielać świadczenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej. W przypadku gdy zajdzie taka potrzeba, dzieci mogą też skorzystać z doraźnej pomocy miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.  Pomoc taka jest bezpłatna. Przed wyjazdem na wypoczynek warto także pamiętać o uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kolonii lub obozie. Takie zaświadczenie jest również bezpłatne i jest wydawane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz