Nadmierne diagnozowanie pacjentów przez NFZ

Nadmierne diagnozowanie pacjentów przez NFZ

Fundacja MyPacjenci wystąpiła do Narodowego Funduszu Zdrowia z pytaniami dotyczącymi ograniczonego dostępu do diagnostyki pacjentów niecovidowych. W odpowiedzi otrzymała informację, że decyzje w tej sprawie podejmują lekarze, a „wszelkie propozycje działań zmierzających do zwiększania wolumenu wykonywanych badań, muszą być wyważone, tak aby nie powodowały nadmiernego diagnozowania pacjentów”. Z korespondencji pomiędzy Fundacją, a Funduszem wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie dostrzega problemu w malejącej liczbie badań diagnostycznych. Pandemia i hasło „zostań w domu” spowodowała, że spada zarówno liczba wydanych kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), ale także liczba innych badań diagnostycznych…

Więcej...