Zespół ds. organizacji szczepień przeciw COVID-19

W Centrali NFZ powołano zespół do spraw organizacji szczepień populacji przeciwko koronawirusowi. Zespół powołano w celu opracowania systemu organizacji punktów szczepień przeciwko COVID-19.

W piątek (11.12.2020) Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował oficjalne zarządzenie powołujące specjalny zespół ds. organizacji szczepień populacji. Zespół składa się z 10 osób:

  1. przewodniczący Zespołu – Dariusz Dziełak, dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji;
  2. zastępca przewodniczącego Zespołu – Magdalena Wojdowska, zastępca dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu;
  3. sekretarz Zespołu – Ryszard Stypa, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
  4. Rafał Błoszczyński, główny specjalista, Departament Analiz i Innowacji,
  5. Paweł Kikosicki, dyrektor, Departament Obsługi Klienta,
  6. Barbara Liniewicz, zastępca dyrektora, Departament Obsługi Klienta,
  7. Adam Kiersnowski, zastępca dyrektora, Departament Informatyki,
  8. Paweł Florek, zastępca dyrektora, Biuro Komunikacji Społecznej,
  9. Tomasz Stachurski, naczelnik, Departament Analiz i Innowacji,
  10. Monika Lichoniewicz, główny specjalista, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Zadaniem zespołu jest opracowanie systemu punków szczepień przeciwko koronawirusowi. Zespół ma działać we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Zdrowia, a także Centrum e-Zdrowia. Ma również brać udział w posiedzeniach i warsztatach dotyczących organizacji punktów szczepień, ustalanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia.

Do zadań zespołu należy: koordynacja organizacji punktów szczepień we współpracy z dyrektorami oddziałów wojewódzkich NFZ, współpraca z koordynatorami do spraw szczepień wyznaczonymi w poszczególnych oddziałach, monitorowanie organizacji punktów szczepień w województwach pod kątem merytorycznym, informatycznym i medialnym, udzielanie wsparcia w zakresie działań dotyczących utworzenia i prowadzenia infolinii dotyczącej szczepień we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia, wspieranie prowadzenia kampanii informacyjnej dotyczącej szczepień.

Powiązane artykuły