Karta EKUZ w NFZ Iława

ekuz iława

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument umożliwiający nam korzystanie z podstawowej opieki medycznej przysługującej nam w Polsce również poza jej granicami – głównie w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Aby wyrobić kartę EKUZ należy złożyć w delegaturze NFZ Iława stosowny wniosek z prośbą o jej wydanie. Dokument ten jest imienny i przysługuje jedynie tym osobom, które posiadają regularnie opłacane składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Za większość znasz opłaca je pracodawca. W przypadku przedsiębiorców obowiązek ten spoczywa na ich barkach.

Europejską Kartę Ubezpieczenia zdrowotnego może również wyrobić sobie osoba niepełnoletnie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, pod których ubezpieczenie podlega, jak również osoba ucząca do 26 roku życia, która ubezpieczona jest na tych samych zasadach co wcześniej wspomniana nieletnia.

Wniosek ubezpieczony złożyć może osobiście lub korzystając z jednej z możliwych form pośrednich. Do dyspozycji zainteresowanego jest albowiem faks i adres skrzynki elektronicznej. Ponad to istnieje możliwość przesłania wniosku do delegatury NFZ Iława w postaci listu. Tą też drogą wyrobiona karta zostanie odesłana osobie wnioskującej.

Składając wniosek upewnijmy się, że został on podpisany. Delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia w Iławie zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania wniosków na których nie widnieje podpis osoby zainteresowanej.

Okres oczekiwania na kartę w najczęstszych przypadkach kwestia jednego dnia Zdarza się jednak, że w okresie letni do placówki napływa tak wiele wniosku z prośbą o wyrobienie karty, że okres na jej wydanie może ulec wydłużeniu.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jak wspomniano na samym początku gwarantuje nam jedynie podstawowe ubezpieczeni zdrowotne. W celu pozyskania pełnego ubezpieczenia należy dodatkowo wykupić polisę ubezpieczeniową. W okresie letnim i zimowym w biurach ubezpieczeniowych aż roi się od rożnego rodzaju ubezpieczeń. Dokonując zakupu zapoznajmy się jednak z jej szczegółami tak aby mieć gwarancję, że spełniać będzie ona swoje zadanie.

NFZ Iława, że udane wakacje to nie tylko piękne miejsca i niezapomniane widoki lecz również spokój o cenne zdrowie naszych i naszych podopiecznych.

Powiązane artykuły