NFZ radzi by nie odkładać na później badań profilaktycznych

Pandemia COVID-19 zmusiła nas do pozostawaniu w domu, rezygnacji z nauki stacjonarnej i rozrywki. W życie weszły teleporady i e-wizyty. Dzięki zdalnym konsultacjom, pacjenci unikają czekania w zatłoczonych poczekalniach w przychodniach, gdzie można szybciej zarazić się wirusem. Jednak nie wszystkie dolegliwości można rozwiązań przez telefon.

Jak przekazuje dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie, Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska: „stworzenie nowego modelu pracy, uruchomienie dodatkowych linii telefonicznych, by zapewnić sprawną obsługę telefoniczną chorych czy organizacja wizyt osobistych w pełnym reżimie sanitarnym, było dla małopolskich placówek medycznych sporym wyzwaniem. Na przestrzeni ostatnich miesięcy udało się jednak wypracować takie rozwiązania, które zapewniają pacjentom dostęp do leczenia mimo trwającej epidemii. Nieustannie monitorujemy sytuację w tym zakresie i podejmujemy interwencje w przypadku każdego chorego, który zgłasza nam trudności z uzyskaniem potrzebnej pomocy lekarskiej”.

Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje, że mimo obecnej sytuacji nie należy odkładać na później leczenia czy wykonywania badań profilaktycznych. W przypadku pilnych potrzeb należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Powiązane artykuły