Stomatolog na NFZ

Stomatolog na NFZ

Pacjent otrzymuje możliwość wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń stomatologicznych na podstawie umowy z NFZ. Oczywiście wizyta u stomatologa nie wymaga stosownego skierowania. Pacjentowi przysługują gwarantowane świadczenia stomatologiczne z użyciem gwarantowanych materiałów stomatologicznych bezpłatnie – ich wykaz określa minister zdrowia w rozporządzeniu.

 Pacjentom korzystających z ubezpieczenia NFZ przysługują m.in.:

– badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej;
– badanie lekarskie kontrolne;
– leczenie próchnicy zębów;
– świadczenia z zakresu leczenia endodontycznego (kanałowego) zębów jednokanałowych;
– usunięcie złogów nazębnych;
– leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
– usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne;
– zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne w razie potrzeby;
– znieczulenie w razie potrzeby.

Wykaz gwarantowanych świadczeń stomatologicznych i materiałów stomatologicznych określa rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 140 poz. 1144 z późn. zm.).

 Protetyka w NFZ

W zakresie bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje również możliwość skorzystania z leczenia protetycznego. Jeśli zajdzie konieczność, pacjent ma prawo do leczenia z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.). Pacjentowi przysługuje też prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata, także w większym zakresie, np. z wyciskiem lub podścieleniem protezy (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.). Pacjent powinien również  potwierdzić na zleceniu odbiór wykonanej protezy zębowej, aparatu ortodontycznego lub ich naprawy.

Leczenie ortodontyczne NFZ

W ramach gwarantowanego leczenia ortodontycznego wad zgryzu pacjentowi przysługuje:
– leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego – do końca 12. roku życia;
– kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu – w okresie retencji do ukończenia 13. roku życia;
– zdjęcie pantomograficzne – jeden raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego; naprawa aparatu – do ukończenia 13. roku życia;
– korekcyjne szlifowanie zębów;
– proteza dziecięca częściowa i całkowita.

Dodatkowe świadczenia gwarantowane dla wybranych grup Dzieciom i młodzieży do 18. r

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz