Stomatologia dziecięca – zniesienie limitów

Stomatologia dziecięca – zniesienie limitów

Narodowy Fundusz Zdrowia zmienia zasady dla stomatologii dziecięcej. Nie chodzi jednak o zmianę wycen. NFZ nosi limity, dostosowując się w ten sposób do przepisów ustawy o Funduszu Medycznym. Niestety jednak ze względu na to, że stomatologia dziecięca jest trudna, czasochłonna i źle wyceniana, wielu lekarzy zrezygnowało pracy na tzw. „Fundusz”. Nie można więc spodziewać się znacznych zmian. Nowe przepisy w stomatologii dziecięcej wprowadzają bezlimitowe finansowanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego Funduszu Medycznego, na podstawie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu…

Więcej...

Bezlimitowe świadczenia stomatologiczne dla pacjentów do 18 roku życia

Bezlimitowe świadczenia stomatologiczne dla pacjentów do 18 roku życia

W celu poprawy dostępności do usług stomatologicznych Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zaproponował wprowadzenie bezlimitowego finansowania świadczeń stomatologicznych, które byłyby udzielane osobom do 18 r. ż. Na podstawie przepisów ustawy o Funduszu Medycznym z 7 października 2020 r. (Dz. U. poz. 1875) wprowadzone będzie bezlimitowe finansowanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia. Bezlimitowe finansowanie świadczeń wprowadza się zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne wynikają z przepisów…

Więcej...