EKUZ w NFZ Łódź

ekuz lodz

Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi mieści się przy ulicy dr. Stefana Kopcińskiego 58. W oddziale tym każdy zainteresowany ma możliwość wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta EKUZ, bo tak jest potocznie nazywaną, jest jednym z najbardziej niezbędnych dokumentów podczas podróży za granicę. Bez względu na to czy wybieramy się na długo wyczekiwany urlop czy w podróż służbową posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest tak samo istotne.

Karta EKUZ to świadectwo posiadania przez Nas prawa do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej zarówno w Polsce jak również w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Aby móc ubiegać się o wyrobienie wcześniej wspomnianego dokumentu, po pierwsze zainteresowany musi posiadać prawo do podjęcia bezpłatnego leczenia. Prawo to nabywa się na podstawie regularnie opłacanych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Dla większości z nas opłaca je pracodawca. W przypadku przedsiębiorców, zobowiązani są oni samodzielnie regulować te należności z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kolejnym warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku. Gotowy pod wypełnienie druk pobrać można bezpośrednio w placówce ( pod wcześniej wspomnianym adresem) lub ze strony internetowej. Dokument należy starannie wypełnić oraz podpisać. Wnioski niepodpisane nie są rozpatrywane przez delegaturę. Zasada ta dotyczy wszystkich wniosków napływających do NFZ Łódź.

Poprawnie wypełniony i złożony wniosek rozpatrywany jest automatycznie. Znaczy to, że wyrobienie i wydanie karty EKUZ odbywa się jeszcze tego samego dnia, w którym wniosek napłynął do oddziału.

Dlaczego jednak jest tak ważne aby posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
Odpowiedź jest prosta. Koszt prywatnego leczenia w Polsce jest wysoki. Często zdarza się, że mało kogo stać na podjęcie się opieki medycznej opłacanej z własnych środków finansowych. Koszty te za granica są znacznie wyższe i niejednokrotnie nieadekwatne do zarobków Polaków. Posiadanie aktualnej karty EKUZ umożliwia nam podczas pobytu za granicą, w szczególności w krajach Unii Europejskiej na korzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego w Polsce, na warunkach dokładnie tych samych na jakich przysługuje ono obywatelom kraju w którym spędzamy urlop lub odbywamy podróż służbową.

Tak jak w Polsce tak i za granicą koszty, których nie refunduje nam państwo leżą po stronie pacjenta. Jak łatwo się domyśleć są one znacznie wyższe niż te w naszej ojczyźnie. Dlatego też na wypadek pojawienia się konieczności podjęcia bardziej specjalistycznej opieki NFZ Łódź zachęca ubezpieczonych do zakupu dodatkowej polisy turystycznej, przed wyjazdem. Dodatkowe ubezpieczenie nie jest wysokim dodatkiem, jednak dobra polisa zagwarantuje nam niezbędną opiekę i pomoc nie narażając nasz przy tym na dodatkowe koszta.

Powiązane artykuły