EKUZ w NFZ Zielona Góra

ekuz zielona gora

EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument wydawany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Zielonej Górze, który poświadcza, że jej właściciel posiada prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w kraju, a co za tym idzie – również za granicą. Aby ubiegać się o wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego należy spełnić dwa kluczowe warunki. Po pierwsze posiadać regularnie opłacone składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego a po drugie złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek zainteresowany składana na przygotowanym już formularzu, który nabyć można na dwa sposoby. Dostępny jest on w placówce NFZ Zielona Góra, która mieści się przy ulicy Podgórnej 9B lub na stronie internetowej delegatury, skąd można go pobrać i wydrukować.

Wypełniony formularz należy złożyć pod wyżej wspomnianym adresem. Można uczynić to zarówno osobiście jak również nadać w postaci listu i wysłać za pośrednictwem firmy przesyłkowej lub Poczty Polskiej. Dodatkowo zainteresowany ma możliwość nadania dokumentów faksem oraz mailowo – na adres skrzynki elektronicznej. Wniosek należy podpisać! Nie podpisane wniosku nie są rozpatrywane.

W najczęstszych przypadkach wyrobienie i wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego odbywa się jeszcze tego samego dnia w który wniosek zainteresowanego wpłynie do delegatury NFZ Zielona Góra. Cała procedura została uproszczona do tego stopnia aby sprawiała jak najmniej problemu i zajmowało stosunkowo mało czasu a dzięki temu zachęcała tym samym do jej wyrobienia.

Niewielu ubezpieczonych zdaje sobie sprawę w faktu, że ubezpieczenie zdrowotne, które upoważnia ich do korzystania z opieki medycznej z Polsce, działa na dokładnie tych samych zasadach w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Różnica polega jedynie na tym, że to każde państwo z osobna ustanawia jaki rodzaj zabiegów i opieki jest refundowany. To właśnie ten kanon usług jest dla ubezpieczonego bezpłatny.

Dla przykłady podczas wypadku na wczasach zimowych w górach opieka w przypadku złamania kończyny jest całkowicie bezpłatna, transport helikopterem ze stoku narciarskiego jest natomiast dla pacjenta płatny.

Jak przedstawiliśmy powyżej wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest procesem, który nie wymaga ani czasu, ani zachodu. Tak więc warto poświęcić chwilę czasu przed upragnionym urlopem i zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych.

Dodatkowo NFZ Zielona Góra zwraca uwagę ubezpieczonych i jednocześnie zachęca do zakupu dodatkowej polisy na okres wyjazdu. Ubezpieczenie turystyczne zagwarantuje nam bezpieczeństwo nie tylko nasze lecz również naszych portfeli. Warto wykupić polisę, która zapewni nas, że na podstawie jej posiadania pokryje ona wszelkie koszty związane z zaistniałym wypadkiem lub leczeniem. Jak podano w przykładzie koszt transportu ze stoku nie jest refundowaną usługą a już na pewno do najtańszych nie należy. Dobre ubezpieczenie zdrowotne pozwoli nam nie martwić się finansami.

Powiązane artykuły