Co może kontroler – porządki kompetencji związane z kontrolami NFZ

Co może kontroler – porządki kompetencji związane z kontrolami NFZ

Jak uzasadnia Fundusz wprowadzone zmiany wynikają z faktu zróżnicowania ustawowego kompetencji tych dwóch grup osób. „Kontrolerzy przeprowadzają kontrolę i podpisują wystąpienie pokontrolne, natomiast osoby, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych ( chodzi o pracowników Funduszu niebędących kontrolerami) wykonują wyłącznie poszczególne czynności kontrolne. Fundusz precyzuje statusu kontrolera oraz osoby, która z ramienia Funduszu mu towarzyszy. Jak uzasadnia chodzi o „transparentność” wobec podmiotów kontrolowanych. Zgodnie z art. 61e ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach, w upoważnieniu wskazuje się imię i…

Więcej...