Weryfikacja liczby łóżek covidowych

Zespoły składające się z kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia i pracowników wojewodów będą weryfikowały liczbę łóżek deklarowanych przez szpitale w systemie ELC poprzez porównanie jej ze stanem faktycznym – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.


Na konferencji prasowej, która odbyła się 17 marca, minister zdrowia poinformował o prośbie skierowanej do NFZ i wojewodów, żeby w porozumieniu weryfikowali dostępność bazy łóżkowej deklarowanej przez szpitale.

„Specjalne zespoły złożone z kontrolerów NFZ i pracowników wojewody będą weryfikowały liczbę deklarowanych łóżek, będą sprawdzały, czy to się zgadza z tym, co jest deklarowane w systemie ELC (Ewidencja Łóżek COVID), który słuzy ratownictwu medycznemu do decydowania o tym, gdzie skierować karetkę z pacjentem” – powiedział Adam Niedzielski.

Powiązane artykuły