EKUZ w NFZ Głogów

Karta EKUZ w NFZ Głogów

Coraz częściej nagłaśniany jest temat konieczności zadbania o zdrowie podczas długo wyczekiwanych wakacji. Polacy coraz częściej decydują się na wypoczynek w egzotycznych miejscach. Wybierając się w podróż warto poza szczepieniami wyrobić również Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

W NFZ Głogów wyrobienie tego dokumentu to czysta formalność. W tym celu należy spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze należy posiadać prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Prawo to przysługuje na podstawie regularnie opłacanych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, które opłaca pracodawca, lub w przypadku przedsiębiorców, opłacane są przez nich samodzielnie. Po drugie należy złożyć w delegaturze NFZ Głogów odpowiedni wniosek. Gotowy do wypełnienia dokument nabyć można bezpośrednio w placówce, która mieści się przy ulicy Sikorskiego 21, lub bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia a następnie wydrukować. Wypełniony wniosek należy złożyć w oddziale. Wybór metody złożenia formularza jest dowolny. Może odbyć się to osobiście w oddziale, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy przesyłkowej, jak również faksem. NFZ Głogów udostępnia również adres skrzynki elektronicznej, na którą zeskanowany dokument można przesłać. Składając wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego należy upewnić się, że formularz został podpisany. Przypominamy, że NFZ Głogów nie rozpatruje wniosków, które nie zostały podpisane przez osobę wnioskującą. Uwaga ta dotyczy wszystkich dokumentów składanych w delegaturze.

Karta EKUZ najczęściej wydawana jest zainteresowanemu jeszcze tego samego dnia, w którym napłynął wniosek. Cała procedura została uproszczona tak aby zajmowała jak najmniej czasu i zbędnej biurokracji.

Posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwala nam na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej za granicą, na dokładnie tych samych zasadach, na jakich przysługuje ona obywatelom kraju, w którym się obecne znajdujemy. Znaczy to, że bezpłatne są dla nas dokładnie te same badania jakie ustanowione są w tym kraju jako refundowane.

Sporadycznie zdarzają się wyjątki, sytuacje, w których pacjent mimo iż posiada aktualną kartę EKUZ zobowiązany jest pokryć część lub całość kosztów leczenia. Należy wtedy zbierać wszystkie wystawiane nam za leczenie rachunku a następnie, po powrocie do kraju, mamy możliwość ubiegania się w NFZ o zwrot należności.

Aby jednak przygotować się na ewentualność pojawienia się kosztów nierefundowanych, związanych z leczeniem należy zakupić dodatkowe ubezpieczenie. NFZ Głogów zachęca ubezpieczonych do podjęcia tego kroku. Pamiętajmy, że koszty leczenia w naszym kraju są wysokie. Jeszcze wyższe ceny obowiązują za granicą. Nie ma co ukrywać, że dla przeciętnych Państwa Kowalskich może okazać się to wydatkiem ponad ich możliwości finansowe. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie turystyczne zapewni nam, w przypadku pojawienia się takiej ewentualności, okrycie wszystkich dodatkowych kosztów wynikających z podjętej opieki i leczenia podczas wakacji.

Powiązane artykuły