Karta EKUZ w NFZ Jelenia Góra

Karta EKUZ w NFZ Jelenia Góra

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to niewielkich wymiarów dokument, z pozoru przypominający kartę płatniczą oraz bez najmniejszego problemu mieszczący się w naszym portfelu. Jednak waga tego niepozornego zaświadczenie niejednokrotnie może nas uchronić przed wysokimi wydatkami, związanymi z koniecznością podjęcia opieki lekarskiej poza granicami naszego kraju.

Głównym założeniem karty EKUZ jest nadanie jej właścicielowi możliwości poświadczenia posiadania przez niego prawa do podejmowania bezpłatnego leczenia, w ramach regularnie opłacanych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Pomimo, że składki te opłacane są w Polsce, pacjent posiada możliwość korzystania z przywilejów jakie z nich płyną również w krajach Unii Europejskiej. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest niemalże od ręki. Aby ją uzyskać wystarczy jedynie posiadać aktualne ubezpieczenia oraz złożyć odpowiedni wniosek. Formularz nabyć można na stronie internetowej delegatury NFZ Jelenia Góra lub bezpośrednio w placówce. Złożenie wniosku jest równie elastyczne jak w przypadku składania deklaracji podatkowych w Urzędzie Skarbowym. Zainteresowany wniosek złożyć może osobiście, wysłać w postaci listu, nadać faksem lub zeskanować i przesłać na adres skrzynki elektronicznej NFZ Jelenia Góra. W większości przypadków karta wydawana jest jeszcze tego samego dnia, w którym wniosek zostanie złożony. Cała procedura została uproszczona do tego stopnia aby zajmowała jak najmniej czasu a przy tym nie była uciążliwa dla osób ubiegających się o jej wydanie.

Na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, jak już zostało wspomniane, mamy możliwość korzystania z bezpłatnej opieki medycznej za granicą w ramach zabiegów i usług refundowanych, czyli na dokładnie tych samych zasadach na jakich odbywa się to w naszym ojczystym kraju – koszty nie podlegające refundacji pacjent pokrywa z własnych środków finansowych.

W zależności od kraju w którym się znajdujemy EKUZ jest różnie interpretowana. Zdarzają się sporadyczne sytuacje, w których pomimo że posiadamy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego zobowiązani będziemy uregulować część lub całość kosztów. Jeżeli sytuacja taka nam się przydarzy należy pamiętać o zbieraniu pokwitowań wystawianych nam za leczenie. Na ich podstawie, po powrocie do kraju, mamy prawo w NFZ Jelenia Góra ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Aby jednak całkowicie uniknąć kosztów związanych z leczeniem za granicą należy przed wyjazdem wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Mowa tu oczywiście o polisach turystycznych. Dobre ubezpieczenie zagwarantuje nam pokrycie wszystkich wydatków związanych z wypadkiem. Koszt ubezpieczenie turystycznego na okres pobytu za granicą to śr3ednio kilkadziesiąt złotych. W porównaniu z cenami przeciętnych wycieczek jest to niewielki wydatek. Warto zapoznać się z tego rodzaju możliwościami aby długo wyczekiwany wypoczynek, pomimo sytuacji podjęcia opieki lekarskiej, nadal będzie przez Nas przede wszystkim miło wspominany.

Powiązane artykuły