EKUZ w NFZ Lublin

ekuz lublin

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem wydawanym osobom, które posiadają regularnie opłacane składki zdrowotne, na podstawie złożonego przez nie wniosku, w Narodowy Fundusz Zdrowia w Lublinie. Wspomniany wniosek nabyć można bezpośrednio w oddziale mieszczącym się przy ulicy Szkolnej 16. Ponad to, można go bezpłatnie pobrać ze strony internetowej a następnie wydrukować. Kwestia złożenia wniosku jest równie dowolna jak w przypadku składania rocznych zeznań podatkowych w Urzędach Skarbowych. Znaczy to, że zainteresowany wniosek złożyć może osobiście pod wcześniej wspomnianym adresem lub wybrać jedną w opcji pośrednich. Do dyspozycji jest nadanie wniosku w postaci listu za pośrednictwem firmy przesyłkowej lub Poczty Polskie, nadanie dokumentu faksem lub zeskanowanie go i wysłanie na adres skrzynki e-mail oddziału. Składając wniosek o wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego należy pamiętać o podpisaniu go. Jak donosi NFZ Lublin jest to najczęściej pojawiające się pominięcie, które skutkuje tym, że wniosek nie jest rozpatrywany. Cała procedura została znacząco uproszczona nie tylko pod względem formalności lecz również czasu realizacji. Karta EKUZ w większości przypadków wyrabiana i wydawana jest jeszcze tego samego dnia w którym zainteresowany przedstawi wniosek w delegaturze. Wszystko to sprawia, że wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest ani żmudne, ani męczące.

W jakim celu jednak karta ta jest wydawana? Nazywając rzeczy po imieniu, w celu oszczędzenia naszego portfela. Karta EKUZ skierowana jest w głównej mierze do osób udających się w podróż do krajów Unii Europejskiej. Nie ma tu najmniejszego znaczenia czy jest to wyjazd prywatny czy służbowy albowiem w obu przypadkach może pojawić się ewentualność konieczności skorzystania z opieki medycznej. To właśnie głównie w tym celu każda osoba wyjeżdżająca z Polski powinna tę kartę wyrobić. Za granicą Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego upoważnia nas do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na dokładnie tych samych warunkach na jakich przysługuje ona obywatelom kraju w którym się obecnie znajdujemy. Tak więc leczenie, które jest bezpłatne dla nich jest bezpłatne również dla Nas.

Pojawić się jednak może cięższa dolegliwość, która wymagała będzie podjęcia specjalistycznego leczenia. Podobnie jak w Polsce , tak i w Europie koszty, których nie refunduje fundusz państwa pokrywa pacjent. Aby uchronić się przed tego rodzaju wydatkiem należy zakupić dodatkowe ubezpieczenie. Dobrze dobrana polisa pokryje wszystkie dodatkowe koszty i uchroni nas przed nie małym wydatkiem. Przy tym zagwarantuje nam profesjonalną opiekę i leczenie jakiego będziemy wymagać.

Powiązane artykuły