Karta EKUZ w NFZ Kielce

ekuz kielce

Delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przypomina wszystkim osobom ubezpieczonym, które planują odbyć podróż poza granicę Polski, o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta EKUZ jest dokumentem akceptowanym w krajach europejskich, w szczególności tych należących do Unii. Daje to osobie ubezpieczonej możliwość korzystania z podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego również za granicą. Pamiętać należy jednak, że każde państwo z osobna określa zakres podstawowej opieki medycznej więc zdarzyć się może, że będzie się ona znacznie różnić od tej, do której przyzwyczajeni jesteśmy w naszym kraju. Przykładową sytuacją mogą być podstawowe badania, które w Polsce są bezpłatne dla ubezpieczonego, w Niemczech lub we Francji te same zabiegi mogą nie podlegać refundacji a ich koszt zobowiązani będziemy pokryć z własnej kieszeni. Dlatego przed wyjazdem NFZ Kielce zachęca się do zakupu polisy turystycznej. Wbrew pozorom nie jest to kosztowny wydatek, na który mogą pozwolić sobie jedynie nieliczni. Koszt przykładowego, dodatkowego ubezpieczenia na okres odbywanego wypoczynku to średnio kilka złotych przypadających na jeden dzień. Wybierając ofertę należy jednak szczegółowo zaznajomić się z tym co w jej ramach jest nam oferowane. Najważniejszym staje się fakt aby pokrywała koszty leczenia, które w kraju naszego tymczasowego pobytu nie są refundowane na odstawie posiadanej przez nas Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Wracając do podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Aby wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek z prośbą o jej wydanie w delegaturze NFZ Kielce, mieszczącej się przy ulicy Jana Pawła II 9. Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia zainteresowanym gotowy już do wypełnienia formularz, który bez problemu nabyć można w placówce lub bezpłatnie pobrać ze strony internetowej i wydrukować.

Wniosek ten zainteresowany złożyć może w sposób dla siebie najwygodniejszy. Dostępne jest albowiem złożenie go przez zainteresowanego osobiście w siedzibie delegatury NFZ w Kielcach jak również przesłanie formularza w postaci listu za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej lub tradycyjnej poczty. Ponad to NFZ Kielce udostępnia wnioskujący numer faksu oraz adres e-mail. Wszystkie z przedstawionych metod umożliwiają złożenie wniosku, zainteresowany więc może wybrać tę, która jest dla niego najwygodniejsza.

Powiązane artykuły