Karta EKUZ w NFZ Radom

Karta ekuz w nfz radom

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, zwana potocznie EKUZ-em to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie powinien wyrobić sobie każdy polski turysty, który planuje spędzić urlop poza granicami kraju. Karta EKUZ wydawana jest imiennie. Jej posiadać potwierdza tym samym, że posiada regularnie opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne w kraju, a tym samym zyskuje możliwość bezpłatnego korzystania z opieki medycznej za granicą w ramach zabiegów refundowanych w tym państwie. Innymi słowy, dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego możemy korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej na dokładnie tych samych warunkach na jakich przysługuje ona obywatelom kraju, w którym zamierzamy odbyć wypoczynek.

Aby wyroić sobie kartę EKUZ wystarczy w delegaturze NFZ Radom złożyć wniosek z prośbą o jej wyrobie. Gotowy pod wypełnienie druk dostępny jest w placówce jak również na stronie internetowej oddziału, z której można go bezpłatnie pobrać i wydrukować.

Kwestia składania wniosku w Narodowym Funduszu Zdrowia jest równie elastyczna i komfortowa jak dla przykładu, w przypadku składania corocznych deklaracji podatkowych w Urzędzie Skarbowym. Wnioskujący mam możliwość złożenia wniosku osobiście udając się do oddziału mieszczącego się przy ulicy Piastowskiej 4 lub nadanie go w postaci listu na ten sam adres za pośrednictwem dowolnej firmy przesyłkowej, lub tradycyjnej Poczty Polskiej. Dodatkowo istnieje możliwość przesłania dokumentu na numer faksu lub zeskanowanie go i załączenie do wiadomości wysłanej drogą elektroniczną na adres e-mail NFZ Radom.

Rozpatrzenie wnioskuj a następnie wyrobienie i wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego odbywa się najczęściej jeszcze tego samego dnia, w którym wniosek z prośbą o jej wyrobie zostanie przedłożony w NFZ Radom. Zdarza się jednak, że w okresach wzmożonego zainteresowania dokumentem, czas ten wydłużyć się może nawet do kilku dni.

Dodatkowo przed wyjazdem należy zakupić ubezpieczenie turystyczne. Karta EKUZ pokrywa jedynie refundowane w danym kraju koszty leczenie. Wszystkie dodatkowe obciążenia leżą po stronie pacjenta. W takiej sytuacji, niejednokrotnie pieniądze wypłacone z wykupionej polisy pozwolą na pokrycie należności bez dodatkowego obciążania naszego portfela

NFZ Radom apeluje do wszystkich turystów aby planowali swoje wakacje rozważnie i aby poświęcili chwilę czasu na zadbania o swoje zdrowie również podczas wypoczynku.

Powiązane artykuły