Karta EKUZ w NFZ Siedlce

karta ekuz w nfz siedlce

Co roku, w okresach zbliżających się ferii letnich i zimowych zwiększa się zainteresowanie na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ten niepozorny dokument, wydawany na okaziciela to potwierdzenie regularnie opłacanych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego w Polsce. Aby uzyskać Kartę EKUZ należy w delegaturze NFZ Siedlce, mieszczącej się przy ulicy marszałka Piłsudskiego 4 złożyć wniosek z prośbą o jej wyrobienie. Narodowy

Fundusz Zdrowia udostępnia gotowy pod wypełnienie dokument, który zainteresowani mogą nabyć w najbliższym oddziale lub pobrać ze strony internetowej placówki. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz należy przedłożyć w oddziale. Wnioskujący druk może złożyć osobiście w placówce aczkolwiek nie jest to wymagane. Dokument nadać można na adres delegatury NFZ Siedlce w postaci listu, korzystając z pośrednictwa dowolnej firmy przesyłkowej lub Poczty Polskiej. Dodatkowo do dyspozycji zainteresowanych jest numer faksu oddziały oraz adres skrzynki elektroniczne, na którą przesłać można uprzednio zeskanowany formularz. Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego to w większości przypadków kwestia dnia. Jednak delegatura NFZ Siedlce zaznacza, że w okresach wzmożonego zainteresowania wyrobieniem karty okres oczekiwania na jej wydanie może się wydłużyć nawet do kilku dni.

Karta EKUZ to ubezpieczenie na wypadek „delikatnych” dolegliwości, których opieka refundowana jest w kraju, w którym wypoczywamy. Na ewentualność cięższych przypadków, w których pojawić się mogą koszty, których fundusz nie pokrywa, pacjent zobowiązany jest uregulować te należności z własnych środków finansowych. Oby uniknąć nieprzewidzianych i często nie małych kosztów warto przed wyjazdem dodatkowo zakupić ubezpieczenie turystyczne. W okresie letnim rynek od nadmiaru ofert aż pęka w szwach. Tak więc, bez najmniejszego problemu każdy znajdzie rozwiązanie spełniającego jego oczekiwanie. Warto wspomnieć, że koszt przeciętnej polisy nie przekracza kilku złotych w skali dnia więc nie jest to wydatek kosztowny a może uchronić nasz portfel przed dodatkowym wydatkiem.

W tym celu wystarczy poświecić naprawdę niewiele czasu i odrobinę przysłowiowych dobrych chęci aby wypoczywać w spokoju, bez obaw o własne zdrowie.

Powiązane artykuły