Karta EKUZ w NFZ Sandomierz

ekuz sandomierz

Tak jak dzieci wyczekują wakacji, tak dorośli odliczają dni do długo wyczekiwanego urlopu. Często zdarza się, że planując wszystko z najdrobniejszych szczegółach zapominamy o kwestii ubezpieczenia zdrowotnego. A przecież życia nie da się przewidzieć, zwłaszcza, że tak lubi zaskakiwać nas różnymi scenariuszami. Według statystyk wakacje letnie i zimowe to okresy, w których często pojawiają się dolegliwości typu zatrucia pokarmowego, bólu zęba, poparzenia słonecznego oraz urazy takie jak złamania, zwichnięcia lub skręcenia.

Dlatego też planując wypoczynek za granicą upewnijmy się, że i na tego pokroju ewentualności jesteśmy przygotowani.

W pierwszej kolejności należy wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – w skrócie EKUZ. Gotowe formularze z prośbą o jej wydanie nabyć można w placówce NFZ Sandomierz oraz udostępnione są do pobrania na stronie internetowej oddziału. Wypełniony druk należy złożyć w delegaturze. Uczynić to można osobiście, listownie lub za pośrednictwem faksu oraz skrzynki elektronicznej. Wybór jest to dowolny tak więc osoba wnioskująca o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego może wybrać najbardziej odpowiadającą jej możliwość. Wyrobienie karty EKUZ trwa zazwyczaj jeden dzień, jednak delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia w Sandomierzu zastrzega sobie, że czas oczekiwania na jej wydanie może ulec zmianie. Wydłuża się on zwłaszcza w okresach zbliżających się wakacji, kiedy to zainteresowanie Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego jest znacznie większe.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia nam podstawowe ubezpieczenia czyli takie jakie jest refundowane w kraju, w którym zamierzamy wypoczywać. Jest to bardzo ważna informacja ponieważ w zależności od naszego miejsca pobytu, ramy podstawowej opieki medycznej mogą się znacząco różnić od tych jakie są określone w Polsce.

Dlatego kolejnym etapem gwarantującym nam już całkowite ubezpieczenie naszego zdrowia jest zakup polisy turystycznej. Przeglądając oferty warto zdecydować się na tę, która zagwarantuje nam pokrycie wszystkich dodatkowych kosztów związanych z leczeniem i podjętą opieką medyczną. Koszt takiego, dodatkowego ubezpieczenie to wbrew pozorom niewielki wydatek. Przeciętnie przedstawia się to jako kilka złotych na dzień podczas pobytu za granicą. Zakup ubezpieczenia turystycznego oczywiście nie jest obowiązkowy jednak NFZ Sandomierz przypomina, że okazać się może, że nie tylko zagwarantuje nam on niezbędną pomoc i opiekę, lecz również oszczędzi nasz budżet przed niemałym, nieplanowanym wydatkiem.

Powiązane artykuły