Karta EKUZ w NFZ Siemiatycze

Karta ekuz siemiatycze

Udając się w podróż poza granice Polski warto ubezpieczyć się na ewentualność podjęcia opieki lekarskiej. Nie ma tu znaczenia czy udajemy się na wakacje, do rodziny czy jest to wyjazd służbowy. Prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć pojawienie się konieczności wizyty u specjalisty. W Polsce sytuacje te nie są kłopotliwe jednak za granicą, dla osoby nie przygotowanej na takie okoliczności może okazać się to kosztowne. W tym celu NFZ Siemiatycze zachęca wszystkich ubezpieczonych aby przed wyjazdem wyrobili Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta EKUZ jest wielkości karty bankomatowej, wydawana na okaziciela. Dzięki temu jej właściciel potwierdza, że posiada prawo do podjęcia leczenia w ramach środków refundowanych.

Aby wyrobić sobie kartę EKUZ należy w delegaturze NFZ Siemiatycze złożyć wniosek z prośbą o jej wydanie. Gotowy do wypełnienia formularz dostępny jest w palcówce oraz na stronie internetowej oddziału, skąd można go bezpłatnie pobrać i wydrukować. Złożenie wniosku zostało uproszczone tak jak to tylko było możliwe. Wnioskujący a możliwość złożenia go osobiście w oddziale, nadanie go w postaci listu na adres delegatury ( ul.Ogrodowa 5, 17-300 Siemiatycze ) lub przesłać faksem. Dostępna jest również skrzynka elektroniczna. Rozpatrzenie złożonego wniosku zajmuje przeciętnie dzień – włącznie z wyrobienie i wydaniem karty. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że okres oczekiwania może się wydłużyć w przypadku napłynięcia do delegatury NFZ Siemiatycze większej ilości wniosków.

Jeżeli zaś chodzi o dodatkowe koszty te, które mogą pojawić się po stronie pacjenta ze względu na to, że nie są refundowane, pokryć je można z polisy turystycznej. W okresie letnim i zimowym rynek ubezpieczeń aż pęka w szwach od ilości propozycji dla turystów,. Warto jednak wybrać takie ubezpieczenie, które zagwarantuje nam pokrycie dodatkowych kosztów leczenia i podjętej opieki medycznej. Przeciętny koszt podstawowej polis to kilka złoty za dzień. Reasumując nie jest to kosztowny wydatek.

Życie potrafi pisać niespodziewane scenariusze tak więc warto przygotować się na pojawienie się każdej ewentualności.

Powiązane artykuły