Karta EKUZ w NFZ Skierniewice

Karta EKUZ w NFZ Skierniewice

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to niewielkiego formatu dokument, który z pozoru przypomina kartę płatniczą. Wydawany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, każdej osobie zainteresowanej, która posiada prawo do korzystania z usług medycznych w ramach refundacji. W większości przypadków odbywa się to na podstawie regularnie opłacanych składek ubezpieczeniowych przez naszego pracodawce, lub w przypadku osób nieletnich lub uczących się do 26 roku życia – na podstawie ubezpieczenia rodziców lub opiekunów prawnych, pod które podlegają. Warunkiem stawianym w celu pozyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest również złożenie stosownego wniosku z prośbą o jej wydanie. Gotowy pod wypełnienie formularz można otrzymać w delegaturze NFZ Skierniewice, która mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 29 lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej oddziału a następnie wydrukować. Wypełniony formularz składamy w oddziale. Dla ułatwienia nie ma obowiązku ani składania go osobiście, ani bezpośrednio w oddziale (aczkolwiek jest to możliwe). Do dyspozycji zainteresowanego jest co najmniej tyle możliwości ile przy składaniu corocznego zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym. Mianowicie wnioskujący ma możliwość nadania dokumentu w postaci listu i przesłania go za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, wysłania wniosku faksem lub zeskanowania go i załączenia w wiadomości wysłanej na adres skrzynki elektronicznej delegatury NFZ Skierniewice.

W większości przypadku zarówno rozpatrzenie wniosku jak również wyrobienie i wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego odbywa się automatycznie, jeszcze tego samego dnia, w którym wniosek wpłynął do oddziału. Należy jednak podejść do tego z dystansem. W okresie zbliżających się urlopów letnich i zimowych, kiedy zainteresowanie wyrobieniem karty jest dużo większe, okazać się może, że zmuszeni będziemy poczekać nawet kilka dni na jej odbiór. Dlatego też nie jest to sprawa a którą należy zwlekać do ostatniej chwili.

Dodatkowo warto również zakupić ubezpieczenie turystyczne. Rynek bogaty jest w różnego rodzaju oferty a przyzwoite ubezpieczenie to koszt zaledwie kilku złotych w skali dnia. Ubezpieczenie jest o tyle ważną kwestią, ponieważ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pokrywa jedynie koszty refundowane w kraju, do którego docelowo wybieramy się na wakacje. Wszystkie obciążenia finansowe ponad refundację leżą w kwestii pacjenta. Koszt takiego leczenie może więc okazać się znacznie wyższy niż posiadane przez nas oszczędności. Wypłacona polisa ubezpieczeniowa może w tej sytuacji stać się zbawiennym rozwiązaniem dla naszego portfela.

Pamiętajmy więc planując wypoczynek aby zadbać nie tylko o ciało ale również o umysł i ze spokojem udać się w podróż, bez najmniejszych obaw o zdrowie nasze i najbliższych nam osób.

Powiązane artykuły