Karta EKUZ w NFZ Suwałki

EKUZ Suwałki

Delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia w Suwałkach mieszcząca się przy ulicy Pułaskiego 73 przypomina wszystkim ubezpieczonym o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta EKUZ, bo pod tą nazwą jest ona powszechnie znana jest dokumentem imiennym, wydawanym na okaziciela. Dokument przysługuje osobom, które posiadają regularnie opłacane składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku większości ubezpieczonych składki te opłaca pracodawca. Przedsiębiorcy mają w obowiązku opłacanie ich sobie samodzielnie. Kartę EKUZ ma możliwość wyrobienia również osoba nieletnie lub osoba ucząca się poniżej 26 roku życia, która podlega pod ubezpieczenie rodziców lub opiekunów prawnych. O wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zainteresowany ubiega się na podstawie przedłożenia w delegaturze NFZ Suwałki wniosku z prośną o wyrobienie karty.

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia gotowy formularz, który wystarczy czytelnie wypełnić i podpisać. Nabyć można go w oddziale lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej a następnie wydrukować. Rozpatrzenie oraz realizacja wniosku zajmuje w większości przypadków jeden dzień. Dłuższy czas oczekiwania na wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w NFZ Suwałki zdarza się w okresach wzmożonego zainteresowanie ubezpieczonych dokumentem.

Karta EKUZ gwarantuje nam ubezpieczenie na terenie Europy ze szczególnym uwzględnieniem krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jednak na jej podstawie przysługuje nam bezpłatnie jedynie opieka refundowana na zasadach refundacji obowiązującej w kraju, który jest celem naszej podróży. Innymi słowy ubezpieczenie to działa dla nas dokładnie na tych samych warunkach na jakich przysługuje ono obywatelom tego też kraju. Co jednak w sytuacji pojawienia się cięższych dolegliwości, specjalistycznego leczenia i kosztów nie podlegających pod refundację?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to zaledwie podstawa. Przed wyjazdem należy zapoznać się z ofertami ubezpieczeń turystycznych, których w sezonie jest naprawdę wiele. Bez najmniejszego problemu znajdziemy odpowiednią dla siebie ofertę. Ważne jest aby ubezpieczała nas ona właśnie na ewentualność pojawienia się leczenia, którego kosztów nie pokryje podstawowe ubezpieczenie zdrowotnne. Przeciętny koszt ubezpieczenia turystycznego to kilka złotówek na dzień więc nie jest to w żadnym stopniu kosztowny wydatek.

Pamiętajmy, planując długo wyczekiwany wypoczynek w obcym kraju aby zadbać o swoje bezpieczeństwo. Dwa wyżej przedstawione dokumenty to idealny duet, który zagwarantuje nam niezbędną opiekę medyczną, jeżeli takowa będzie potrzebna, oraz oszczędzi nasz budżet.

Powiązane artykuły