Karta EKUZ w NFZ Wrocław

EKUZ Wrocław

Karta EKUZ w NFZ Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia, którzy są zainteresowani wyrobieniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, potocznie zwaną EKUZ-em, zobowiązani są w tym celu udać się do wrocławskiej placówki Narodowego Funduszu Zdrowia, która mieści się przy ulicy Dawida 2. W delegaturze nabyć można bezpłatny formularz na podstawie, którego ubezpieczony ma możliwość ubiegania się o wyrobienie karty. Wniosek ten pobrać można również ze strony internetowej oddziału. Wypełniony i podpisany dokument składamy w oddziale. Złożyć można go osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskie. Dodatkowo jest możliwe przesłanie dokumentu faksem, poczta lub na adres skrzynki elektronicznej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ , 50 – 525 Wrocław ul. Joannitów 6

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to jeden z najważniejszych dokumentów jakie powinien posiadać każdy obywatel Polski udający się za granicę, bez względu na to czy jest to podróż służbowa czy rodzinne wakacje. Na podstawie aktualnej Karty EKUZ, podczas pobytu np. w krajach Unii Europejskiej poświadczamy posiadanie przez Nas prawa do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w Polsce a co się z tym wiąże, również za granicą. Na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ Wrocław pokrywa refundowane koszty leczenia, które zostało przez Nas podjęte za granicą. Należy tu szczególną uwagę zwrócić na pojęcie refundowania, albowiem wszystkie dodatkowe koszty zobowiązani będziemy uregulować z własnych środków finansowych. Dokładnie na tej samej zasadzie na jakiej odbywa się to w naszym kraju.

Dodatkowo warto pamiętać, że w zależności od miejsca pobytu w którym będziemy się znajdować EKUZ uwzględniany jest różnie. Oznacza to, że posiadanie karty może skutkować pokryciem całości kosztów leczenie, ich części lub ich nie pokryciem. W sytuacji, w której zmuszeni będziemy zapłacić za leczenie, pomimo posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy zbierać wszystkie rachunki jakie są nam wydawane za podjętą opiekę medyczną. Następnie po powrocie do Polski możemy starać się, na podstawie stosownego formularza, o zwrot poniesionych kosztów.

Warto również zapewnić sobie dodatkowe ubezpieczenie w postaci polisy turystycznej. Koszt takiego ubezpieczenie jest niewielki, jednak w sytuacji ciężkiego urazu zagwarantuje nam to możliwość podjęcia specjalistycznego leczenia bez obaw o koszta. Opłaty za leczenie za granicą są nieproporcjonalne do przeciętnych zarobków Naszych rodaków. Dlatego też warto poświęcić przed wyjazdem dodatkową chwilę i zapoznać się z szerokim rynkiem oferowanych polis turystom.

NFZ Wrocław zachęca każdego ubezpieczonego do wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wraz z dodatkowym, zakupionym ubezpieczeniem pozwoli nam to spokojną podróż oraz pobyt w innym kraju, bez obawy o nasze zdrowie.

Powiązane artykuły